Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2010

Låginkomsttagarnas realinkomster sjönk

Låginkomsthushållen omfattade nästan 700 000 personer, dvs. 13,2 procent av befolkningen år 2008. Den s.k. fattigdomsgränsen, som används som låginkomstgräns, är 60 procent av medianinkomsten. Det innebär omkring 13 800 euro i enpersonshushåll. Antalet hushåll som understiger låginkomstgränsen minskade med omkring 13 000 personer. Däremot ökade inkomstskillnaderna mellan låginkomsttagarna och inkomstnivån för allt fler låginkomsttagare låg allt längre ifrån inkomstnivån för den genomsnittliga inkomsttagaren. Låginkomsttagarnas reala medelinkomster sjönk fr.o.m. år 2007.

Antalet låginkomsttagare och antalet personer med mindre än 50 % av medianinkomsterna åren 1990–2008

Antalet låginkomsttagare och antalet personer med mindre än 50 % av medianinkomsterna åren 1990–2008

Inkomstskillnaderna mellan låginkomsttagarna fortsatte att öka. Mer än hälften av låginkomsttagarna, omkring 350 000, hade inkomster som var under hälften av medianinkomsterna år 2008. Låginkomsttagarnas fattigdomsgap, dvs. hur mycket hushållens inkomster i genomsnitt underskrider låginkomstgränsen, har ökat kraftigt under 2000-talet. Fattigdomsgapet var 16,7 procent år 2008, medan det så sent som föregående år var 15,1 procent.

Låginkomstgraderna var mycket olika i olika befolkningsgrupper. Unga vuxna och åldringshushållen hör klart oftare till låginkomsttagarna än övriga åldersgrupper. Av personer över 65 år var kvinnorna oftare låginkomsttagare än männen. Låginkomstgraden bland personer utanför arbetslivet var nästan fem gånger större än bland personer i arbetslivet. Under 2000-talet har ökningen av låginkomstgraden kraftigast gällt de befolkningsgrupper vars huvudsakliga inkomstkälla är inkomstöverföringar.

Låginkomstindikatorer 1990 — 2008

År 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
Låginkomsttal, inkomster under 60 % av medianinkomsterna
Låginkomsttagare 394 978 361 744 576 104 629 092 660 537 651 762 706 891 693 955
Låginkomstgrad, % av befolkningen 7,9 7,2 11,3 12,2 12,8 12,5 13,5 13,2
Låginkomstgräns, euro/konsumtionsenhet 10 601 9 983 11 331 12 854 13 336 13 295 13 610 13 758
Låginkomsttagarnas medianinkomst, euro/konsumtionsenhet 9 175 8 633 9 821 10 899 11 337 11 289 11 555 11 454
Låginkomsttagarnas fattigdomsgap, % av låginkomstgränsen 13,5 13,5 13,3 15,2 15,0 15,1 15,1 16,7
Barnfattigdom 4,9 4,7 11,6 12,1 11,6 12,3 13,8 13,2
Låginkomsttagare bland 65 år fyllda, män 10,4 3,7 6,4 8,4 10,7 10,6 11,0 9,3
Låginkomsttagare bland 65 år fyllda, kvinnor 23,5 8,6 13,1 15,6 18,3 16,1 19,6 18,3
Låginkomstgrad, sysselsatta 4,3 3,2 4,3 3,8 4,0 4,0 4,6 4,2
Låginkomstgrad, icke sysselsatta 12,0 9,7 16,5 18,5 19,2 19,1 20,5 20,4
Låginkomsttal, inkomster under 50 % av medianinkomsterna
Låginkomsttagare 169 101 158 077 230 461 284 322 296 176 299 111 326 873 350 568
Låginkomstgrad, % av befolkningen 3,4 3,1 4,5 5,5 5,7 5,8 6,3 6,7
Låginkomsttagarnas medianinkomst, euro/konsumtionsenhet 7 585 7 022 8 267 9 257 9 672 9 657 9 595 9 747
  • Fattigdomsgap: Avståndet mellan medianinkomsten bland dem som underskrider låginkomstgränsen och låginkomstgränsen i procent.
  • Barnfattigdom: Andelen barn under 18 år i låginkomsthushåll av alla barn under 18 år.

De personer som hör till ett hushåll vars inkomster per konsumtionsenhet är mindre än 60 procent av medianinkomsten definieras enligt internationella rekommendationer som låginkomsttagare.


Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2008, preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Juha Honkkila (09) 1734 3651

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader (internationell jämförelse) 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2008/01/tjt_2008_01_2010-01-26_tie_001_sv.html