Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3a. Medeltalet av inkomsterna i decilgrupperna åren 1987–2009. Decilgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.

År Ekvivalent disponibel inkomst i genomsnitt , € (i 2009 års penningvärde)
Decilgrupp
I (10 % med de lägsta inkomsterna) II III IV V VI VII VIII IX X (10 % med de högsta inkomsterna)
1987 7 880 10 807 12 337 13 777 15 144 16 506 17 936 19 606 22 070 29 012
1988 8 068 11 030 12 648 14 066 15 407 16 766 18 341 20 110 22 710 30 609
1989 8 579 11 445 13 243 14 694 16 171 17 629 19 234 21 183 23 908 32 659
1990 9 091 12 148 13 913 15 433 16 891 18 523 20 164 22 112 25 142 33 998
1991 9 067 12 415 14 172 15 717 17 229 18 645 20 317 22 362 25 321 34 403
1992 8 884 12 027 13 613 14 966 16 290 17 751 19 289 21 164 23 938 32 950
1993 8 561 11 514 13 011 14 276 15 549 16 950 18 594 20 588 23 521 33 860
1994 8 653 11 476 12 944 14 336 15 620 17 036 18 575 20 507 23 741 33 828
1995 8 733 11 596 13 160 14 523 15 948 17 407 19 021 21 172 24 284 35 498
1996 8 668 11 619 13 313 14 768 16 275 17 825 19 517 21 748 25 055 36 735
1997 8 831 11 842 13 505 15 092 16 704 18 358 20 352 22 757 26 338 40 464
1998 8 825 11 931 13 712 15 531 17 257 19 049 21 131 23 610 27 310 43 351
1999 9 103 12 270 14 203 15 976 17 781 19 641 21 800 24 362 28 074 48 036
2000 9 147 12 147 14 231 16 079 17 916 19 875 22 086 24 762 28 747 50 075
2001 9 088 12 501 14 602 16 573 18 404 20 408 22 622 25 342 29 429 48 188
2002 9 312 12 830 15 016 17 122 19 047 21 079 23 316 26 060 30 210 49 252
2003 9 654 13 177 15 356 17 466 19 465 21 571 23 936 26 795 31 299 51 375
2004 9 875 13 610 16 006 18 186 20 343 22 571 25 040 28 129 32 928 55 152
2005 10 221 13 908 16 495 18 765 21 089 23 316 25 792 29 057 33 784 57 148
2006 10 172 13 956 16 489 18 832 21 074 23 438 26 162 29 405 34 314 58 799
2007 10 195 14 057 16 800 19 264 21 580 23 953 26 664 30 083 35 391 62 114
2008 10 148 14 287 17 051 19 424 21 820 24 084 26 674 29 927 34 962 58 719
2009 10 645 14 841 17 741 20 202 22 565 25 006 27 783 30 917 36 076 58 012

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2009, Tabellbilaga 3a. Medeltalet av inkomsterna i decilgrupperna åren 1987–2009. Decilgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_003_sv.html