Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens disponibla inkomst 2009.

Medeltal, € Disponibel inkomst, €
0–13999 14000–
19999
20000–
29999
30000–
49999
50000–
69999
70000–
79999
80000–
99999
100000– Samtliga hushåll
Hushåll i intervjun 833 896 1 697 3 421 2 307 622 645 568 10 989
Hushåll i populationen, 1000 281,0 338,1 524,8 765,3 394,9 88,3 76,5 62,5 2 531,5
Hushållets medelstorlek 1,06 1,18 1,58 2,33 3,05 3,29 3,38 3,33 2,08
Vuxna i medeltal 1,04 1,12 1,39 1,86 2,13 2,21 2,29 2,25 1,65
Barn i medeltal 0,02 0,06 0,19 0,47 0,92 1,08 1,08 1,08 0,43
Konsumtionsenheter i medeltal 1,03 1,08 1,26 1,59 1,89 1,99 2,04 2,02 1,48
Yrkesverksamma i medeltal 0,10 0,28 0,61 1,01 1,62 1,77 1,85 1,75 0,89
1. Löner 1 583 5 147 15 011 27 580 53 108 72 468 85 401 103 191 28 254
2. Företagarinkomst 103 250 748 1 757 3 916 5 207 8 443 19 689 2 265
3. Kapitalinkomst 664 2 097 2 938 4 860 7 727 13 699 17 679 71 701 6 419
4. Faktorinkomst (1+2+3) 2 350 7 494 18 697 34 198 64 751 91 375 111 523 194 581 36 938
5. Erhållna transfereringar 9 210 11 628 11 520 14 936 11 272 9 830 11 046 13 855 12 256
6. Bruttoinkomst (4 + 5) 11 560 19 122 30 218 49 133 76 023 101 205 122 568 208 435 49 194
7. Betalda transfereringar 876 2 361 5 251 9 783 17 670 26 637 34 522 58 719 10 637
8. Disponibel inkomst (6–7) 10 684 16 761 24 967 39 350 58 353 74 568 88 047 149 716 38 557
Disponibel penninginkomst 10 065 14 904 22 576 35 706 53 151 67 540 79 464 138 869 35 059
Penninginkomst 10 941 17 265 27 826 45 489 70 820 94 177 113 986 197 588 45 696
Skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen 8 396 15 534 26 336 43 660 67 874 90 078 108 760 171 141 42 907

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2009, Tabellbilaga 5. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens disponibla inkomst 2009. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_006_sv.html