Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.12.2011

Antalet hushåll med utkomstsvårigheter 650 000 år 2010

Totalt omkring 650 000 hushåll hade utkomstsvårigheter, dvs. 25,4 procent av hushållen år 2010. Antalet ökade med omkring 50 000 hushåll, dvs. med 1,8 procentenheter, från år 2009. Uppgifterna framgår av de uppgifter som Statistikcentralen insamlat i samband med inkomstfördelningsstatistiken.

Täckande av vanliga utgifter med inkomsterna 2003–2010, % av hushållen

 Täckande av vanliga utgifter med inkomsterna 2003–2010, % av hushållen

Som hushåll med utkomstsvårigheter definieras de hushåll som har svårigheter att klara av sina vanliga utgifter. Uppgiften baserar sig fr.o.m. år 2003 på den information som frågats av hushållen om huruvida de haft det mycket svårt, svårt, ganska svårt, ganska lätt, lätt eller mycket lätt att täcka sina vanliga utgifter med sina inkomster. År 2010 hade 17,0 procent av hushållen det ganska svårt, 5,2 procent svårt och 3,2 procent mycket svårt. Totalt hade 25,4 procent av hushållen utkomstsvårigheter, och 8,3 procent större svårigheter (svårt eller mycket svårt att klara sig) år 2010. Antalet hushåll som hade det mycket lätt att täcka sina vanliga utgifter med sina inkomster var 371 000, dvs. 14,5 procent av hushållen år 2010. Jämfört med år 2003 fanns det 10,8 procent färre hushåll med utkomstsvårigheter och 21,0 procent fler hushåll som hade det mycket lätt att klara sig.

År 2010 vände antalet hushåll med utkomstsvårigheter uppåt. Antalet ökade med 50 000 hushåll, dvs. med 1,8 procentenheter från år 2009 till år 2010. Av befolkningsgrupperna inverkade en ökning av antalet pensionärshushåll med utkomstsvårigheter mest på ökningen (omkring 50 % av ökningen). Antalet pensionärshushåll ökade och andelen hushåll med utkomstsvårigheter av pensionsärshushållen steg från 22,1 procent år 2009 till omkring 24,5 procent år 2010. Av grupperna efter socioekonomisk ställning ökade antalet hushåll med utkomststvårigheter likaså, men relativt mindre, bland andra företagare (exkl. lantbruksföretagare), arbetare och lägre tjänstemän. Antalet arbetslösa hushåll ökade, vilket för sin del också något ökade antalet hushåll med utkomstsvårigheter i hela befolkningen.

Efter befolkningsgrupp förekommer utkomstsvårigheter i genomsnitt oftare i hushåll med arbetslösa, studerande och övriga icke yrkesverksamma personer (exkl. pensionärer), ensamförsörjare och enpersonshushåll under 65 år. I hushåll med arbetslösa är utkomstsvårigheter betydligt vanligare än i övriga befolkningsgrupper. Av de arbetslösa hushållen hade 62,1 procent svårigheter att täcka sina vanliga utgifter med sina inkomster år 2010. Sett till socioekonomisk ställning hade därtill 48,0 procent av studerandehushållen och 52,9 procent av hushållen med övriga icke yrkesverksamma personer utkomstsvårigheter år 2010. Sett till hushållets livsskede hade 50,9 procent av ensamförsörjarhushållen utkomstsvårigheter år 2010.

De hushåll som har utkomstsvårigheter hör oftast till inkomstgrupper med de lägsta inkomsterna. Det fanns stora skillnader i inkomstnivån och dess utveckling beroende på hur allvarliga utkomstsvårigheterna var. De ekvivalenta disponibla inkomsterna som beaktar olika konsumtionsbehov beroende på hushållets struktur var i hushållen med utkomstsvårigheter i genomsnitt 19 180 euro, i hushållen med mindre utkomstsvårigheter 20 640 euro och i hushållen med större utkomstsvårigheter 16 190 euro per konsumtionsenhet år 2010. Alla hushållens ekvivalenta disponibla inkomster var i genomsnitt 26 440 euro per konsumtionsenhet år 2010. Från år 2009 till 2010 ökade inkomstnivån i hushåll med utkomstsvårigheter något snabbare än i genomsnitt. De ekvivalenta disponibla inkomsterna per konsumtionsenhet i hushåll med utkomstsvårigheter ökade reellt med 2,9 procent, i alla hushåll var den reella inkomstökningen i genomsnitt 2,5 procent. Inkomstnivån i hushåll med utkomstsvårigheter är ändå klart lägre än i början av 2000-talet jämfört med de genomsnittliga inkomsterna i hushållen. Från år 2003 till 2010 var den reella ökningen av inkomsterna i hushåll med utkomstsvårigheter 10,3 procent, medan inkomsterna i alla hushåll i genomsnitt ökade med 16,7 procent.


Källa: Inkomstfördelningstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marie Reijo (09) 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Subjektiv uppfattning om utkomst 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2010/01/tjt_2010_01_2011-12-29_tie_001_sv.html