Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2012

Ökningen av den ekonomiska utsattheten har stannat av

År 2010 uppgick antalet låginkomsttagare till 706 000. Låginkomstgraden dvs. andelen låginkomsttagare av hela befolkningen var 13,3 procent år 2010. Antalet låginkomsttagare låg under åren 2007–2010 på en nivå av omkring 700 000 personer och låginkomstgraden varierade mellan 13,1 och 13,5 procent. Den långsiktigt stigande trenden, som pågått sedan mitten av 1990-talet, har alltså stannat av under de senaste åren.

Antalet låginkomsttagare och låginkomstgraden åren 1987–2010

Antalet låginkomsttagare och låginkomstgraden åren 1987–2010

Låginkomstgränsen var 14 741 euro per konsumtionsenhet år 2010. Det innebär att personer i enpersonshushåll är låginkomsttagare, om deras inkomster är under 1 228 euro per månad. Året innan var låginkomstgränsen reellt 334 euro (28 euro per månad) lägre. Till låginkomsttagare räknas personer som ingick i ett hushåll vars ekvivalenta inkomster var mindre än 60 procent av medianen av befolkningens ekvivalenta inkomster.

Vanligast är låginkomsttagarna bland de allra yngsta och äldsta. Barnfattigdom, dvs. andelen barn under 18 år i låginkomsthushåll av alla barn under 18 år var 12,4 procent. Risken för ekonomisk utsatthet bland unga vuxna, dvs. befolkningen mellan 16 och 24 år, var 26,5 procent. För personer som fyllt 75 år var risken för ekonomisk utsatthet 19,5 procent.

Låginkomstindikatorer 1990–2010

  1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EURO, I 2009 ÅRS PENNINGVÄRDE
Medianinkomst av
hela befolkningen
17 886 16 842 19 116 22 500 22 430 22 961 23 234 24 011 24 569
Låginkomstgräns
60 %, euro/kon-
sumtionsenhet
10 732 10 105 11 470 13 500 13 458 13 777 13 940 14 407 14 741
Låginkomsttagarnas medianinkomst, euro/kon-
sumtionsenhet
9 287 8 739 9 941 11 476 11 428 11 697 11 601 12 168 12 394
Fattigdomsgap, euro 1 445 1 366 1 529 2 024 2 030 2 080 2 339 2 239 2 347
Fattigdomsgap, % 13,5 13,5 13,3 15,0 15,1 15,1 16,8 15,5 15,9
PERSONER
Befolkningen 4 974 383 5 053 076 5 105 187 5 179 228 5 199 039 5 222 056 5 247 446 5 271 533 5 294 659
Låginkomsttagare 394 978 361 744 576 104 660 537 651 761 706 891 696 119 690 251 706 030
Låginkomstgrad 7,9 7,2 11,3 12,8 12,5 13,5 13,3 13,1 13,3
Barnfattigdom, 0–17-åringar 61 107 56 099 134 759 130 438 137 369 152 054 148 878 145 531 134 904
Barnfattigdomsgrad,
0–17-åringar
5,1 4,8 11,9 11,8 12,4 13,9 13,6 13,3 12,4
Låginkomsttagare,
18–64-åringar
210 632 258 067 362 161 405 749 397 571 418 180 420 765 436 142 447 081
Låginkomstgrad,
18–64-åringar
6,8 8,1 11,2 12,4 12,2 12,8 12,8 13,3 13,6
Låginkomsttagare bland 65 år fyllda 123 239 47 578 79 184 124 350 116 821 136 657 126 476 108 578 124 045
Låginkomstgrad
bland 65 år fyllda
18,7 6,7 10,5 15,2 13,9 16,1 14,6 12,3 13,5

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2010, preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408, income@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2010/02/tjt_2010_02_2012-01-25_tie_001_sv.html