Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.12.2012

Antalet hushåll med utkomstsvårigheter minskade år 2011

Totalt 608 600 hushåll hade utkomstsvårigheter år 2011, omkring 5 procent färre än år 2010. Den reala inkomstutvecklingen för hushållen med utkomstsvårigheter var år 2011 svagare än för hushåll i genomsnitt. Uppgifterna framgår av de uppgifter som Statistikcentralen insamlat i samband med inkomstfördelningsstatistiken.

Täckande av vanliga utgifter med inkomsterna 2003–2011, % av hushållen

 Täckande av vanliga utgifter med inkomsterna 2003–2011, % av hushållen

Som hushåll med utkomstsvårigheter definieras de hushåll som har svårigheter att klara av sina vanliga utgifter. Uppgiften baserar sig fr.o.m. år 2003 på den information som frågats av hushållen om huruvida de haft det mycket svårt, svårt, ganska svårt, ganska lätt, lätt eller mycket lätt att täcka sina vanliga utgifter med sina inkomster. År 2011 var det ganska svårt för 15,8 procent, svårt för 5,1 procent och mycket svårt för 2,8 procent av hushållen. Totalt hade 23,7 procent av hushållen utkomstsvårigheter, och 7,9 procent större svårigheter (svårt eller mycket svårt att klara sig). Andelen hushåll som hade det lätt eller mycket lätt att täcka sina vanliga utgifter med sina inkomster var 44,0 procent av hushållen år 2011.

Antalet hushåll med utkomstsvårigheter minskade år 2011 efter ökningen år 2010. Totalt 608 600 hushåll upplevde att de hade utkomstsvårigheter år 2011, omkring 5 procent färre än år 2010. Antalet hushåll med utkomstsvårigheter och deras andel av alla hushåll är fortfarande något högre än år 2009. Sedan år 2003 har antalet hushåll med utkomstsvårigheter minskat med över 16 procent.

Andelen hushåll med utkomstsvårigheter av alla hushåll minskade i alla grupper efter socioekonomisk ställning år 2011, med undantag för hushåll med arbetslösa och studerande. I hushållen med arbetslösa hade 63,7 procent utkomstsvårigheter år 2011 och i hushållen med studerande 49,1 procent, dvs. något fler än år 2010 (arbetslösa 61,8 %, studerande 47,6 %). Utkomstsvårigheterna var allra vanligast just i dessa grupper, liksom i andra grupper med icke yrkesverksamma personer (exkl. pensionärer). Av hushållen med övriga icke yrkesverksamma personer hade 49,7 procent utkomstsvårigheter år 2011.

De hushåll som har utkomstsvårigheter hör oftast till inkomstgrupper med de lägsta inkomsterna. År 2011 var de ekvivalenta disponibla inkomsterna per konsumtionsenhet i ett hushåll i genomsnitt 19 640 euro i hushåll med utkomstsvårigheter och 27 490 euro i alla hushåll. Jämfört med ett genomsnittshushåll är inkomstnivån i hushåll med utkomstsvårigheter svagare än året innan. De ekvivalenta disponibla inkomsterna per konsumtionsenhet i hushåll med utkomstsvårigheter minskade reellt med 0,7 procent, i alla hushåll ökade inkomsterna med i genomsnitt 0,5 procent år 2011. De ekvivalenta disponibla inkomsterna hade föregående år ökat i lika hög grad i bägge grupperna, med 2,5 procent.


Källa: Inkomstfördelningstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marie Reijo (09) 1734 2547

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (178,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Subjektiv uppfattning om utkomst 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2011/01/tjt_2011_01_2012-12-28_tie_001_sv.html