Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.1.2013

13 procent av belfolkningen i låginkomsthushåll

Låginkomstgraden, dvs. andelen personer i låginkomsthushåll, har legat på omkring 13 procent i Finland sedan år 2006. Antalet personer i låginkomsthushåll har årligen varit omkring 700 000 personer. Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik var låginkomstgraden 12,9 procent och antalet personer i låginkomsthushåll 688 000 år 2011.

Antalet personer i låginkomsthushåll och låginkomstgraden åren 1987–2011

Antalet personer i låginkomsthushåll och låginkomstgraden åren 1987–2011

Låga inkomster definieras i förhållande till befolkningens medianinkomster. Personer som hör till hushåll vars inkomster per konsumtionsenhet 1) är mindre än 60 procent av medianinkomsten anses som låginkomsttagare. År 2011 var denna inkomstgräns omkring 13 700 euro per år i enpersonshushåll, omkring 1 140 euro per månad.

Statistikföringen av låga inkomster görs på basis av hushållets disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet.

Som inkomster beaktas alla hushållsmedlemmars löner, företagarinkomster, kapitalinkomster (exkl. kalkylerade inkomstposter och överlåtelsevinster) samt de transfereringar som hushållen erhållit antingen från den offentliga sektorn eller från andra hushåll. Från summan av erhållna inkomster har betalda skatter och avgifter av skattenatur avdragits och på så sätt har man erhållit hushållens disponibla penninginkomster, som divideras med hushållets konsumtionsenheter.

Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik baserar sig på ett urval som representerar omkring 10 000 hushåll. Europeiska unionens statistik över inkomst och levnadsvillkor, EU-SILC, bildas på basis av samma material. Uppgifterna i statistiken samlas in genom intervjuer och från administrativa register.


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet, övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan en familj som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2011, förhandsuppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2011/02/tjt_2011_02_2013-01-30_tie_001_sv.html