Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2013

Antalet personer i låginkomsthushåll 704 000 år 2011

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik bodde 704 000 personer i låginkomsthushåll år 2011. Detta var 13,2 procent av befolkningen. Antalet barn under 18 år som bodde i låginkomsthushåll uppgick till 120 000, dvs. 11 procent av barnen. Låginkomstgraderna för både hela befolkningen och befolkningsgrupperna har varit oförändrade under de senaste åren.

Antalet personer i låginkomsthushåll bland den 16 år fyllda befolkningen efter socioekonomisk ställning åren 1995-2011

Antalet personer i låginkomsthushåll bland den 16 år fyllda befolkningen efter socioekonomisk ställning åren 1995-2011

Personer som hör till hushåll vars inkomster per konsumtionsenhet 1) är mindre än 60 procent av medianinkomsten anses som låginkomsttagare. År 2011 var denna inkomstgräns 13 640 euro i enpersonshushåll, dvs. 1 140 euro per månad.

De högsta låginkomstgraderna fanns bland arbetslösa, av vilka 44 procent var låginkomsttagare. Höga låginkomstgraderna var vanliga också bland andra personer utanför arbetskraften: låginkomstgraden för studerande var 27 procent och för pensionärer 19 procent.

Låginkomsttagare kan också studeras utgående från en fast inkomstgräns, som är anknuten till något tidigare år, och inte ändras årligen. En fast inkomstgräns beskriver bättre hur de låga inkomsterna utvecklas under perioder med svag ekonomisk tillväxt. Låginkomstgraden, som beräknats med den fasta låginkomstgränsen för år 2005, sjönk ända fram till år 2009, men har sedan dess varit oförändrad. Beräknat med den fasta låginkomstgränsen var antalet låginkomsttagare omkring 500 000 och deras andel av hela befolkningen 9,4 procent år 2011.


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2011/02/tjt_2011_02_2013-03-20_tie_002_sv.html