Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2013

Inga förändringar i inkomstnivån för hushåll som bor i ägarbostäder eller hyresbostäder 2011

Inkomstskillnaden mellan hushåll som bor i ägarbostäder och hushåll som bor i hyresbostäder var oförändrad år 2011. År 2011 var medianen för de disponibla penninginkomsterna per konsumtionsenhet 24 006 euro för hushåll som bor i ägarbostäder och 16 245 euro för hushåll som bor i hyresbostäder. Inkomsterna var lika stora som ett år tidigare. Medianinkomsterna för samtliga hushåll var 21 534 euro år 2011. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik .

Hushållens realinkomster och realinkomster exkl. boendekostnader åren 1990–2011, inkomstbegrepp: hushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet, median

Hushållens realinkomster och realinkomster exkl. boendekostnader åren 1990–2011, inkomstbegrepp: hushållets disponibla penninginkomst per konsumtionsenhet, median
Tidsserieuppgifterna för boendekostnaderna är fr.o.m. år 2002.

Inkomsterna för hushåll som bor i ägarbostäder har nästan oavbrutet sedan mitten av 1990-talet utvecklats bättre än för hushåll som bor i hyresbostäder. Från år 1995 till år 2011 ökade medianen för hushållens disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet, dvs. ekvivalerade disponibla penninginkomster, reellt med 45 procent för hushåll som bor i ägarbostäder och med 25 procent för hushåll som bor i hyresbostäder. År 2011 ökade inkomsterna inte i någondera grupp.

Hushållens boendekostnader uppgick till i genomsnitt 18,2 procent av de disponibla penninginkomsterna år 2011. För hushåll som bor i ägarbostäder var den genomsnittliga inkomstandelen av boendekostnaderna 14,1 procent år 2011. Andelen var högre än året innan, då den var 13,3 procent. För hushåll som bor i hyresbostäder var inkomstandelen av boendekostnaderna däremot nästan oförändrad. Den var i genomsnitt 26,7 procent år 2011, tre tiondels procent högre än året innan. Inkomstandelen av boendekostnaderna översteg 40 procent i 3,1 procent av de hushåll som bor i ägarbostäder och i 12,6 procent av de hushåll som bor i hyresbostäder. Totalt har 6,1 procent av hushållen så här höga boendekostnader. Andelen ökade från året innan (5,5 % år 2010).

År 2011 var inkomstnivån för hushåll som bor i hyresbostäder 67,7 procent av inkomstnivån för hushåll som bor i ägarbostäder, mätt med medianinkomster. Efter att ha betalat för boendekostnader var medianen för hushållets disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 11 008 euro för hushåll som bor i hyresbostäder, vilket var 53,1 procent av medianinkomsten för hushåll som bor i ägarbostäder (20 741 euro) år 2011. År 2010 var inkomstnivån för hushåll som bor i hyresbostäder 52,3 procent av inkomstnivån för hushåll som bor i ägarbostäder.


Källa: Inkomstfördelningstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marie Reijo 09 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomst, boende och boendeutgifter 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2011/04/tjt_2011_04_2013-04-10_tie_001_sv.html