Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2013

Inkomstskillnaderna i Finland fortfarande mindre än i genomsnitt i Europa

Inkomstskillnaderna i Finland är fortfarande mindre än i genomsnitt i Europa, även om de internationellt sett ökade ganska snabbt under slutet av 1990-talet. År 2010 fanns de minsta relativa inkomstskillnaderna i Europa i Norge och på Island och de största i Lettland och Bulgarien. I Finland var medelinkomsterna för befolkningen i den högsta inkomstdecilen 5,3 gånger så stora som för befolkningen i den lägsta inkomstdecilen, medan de var mer än tio gånger så stora i länder med stora inkomstskillnader. Uppgifterna framgår av resultaten från EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC), där uppgifterna om Finland baserar sig på materialet i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Den vanligaste mätaren på inkomstskillnader, Gini-indexet, uppgick år 2010 i Finland till 25,8, medan medelvärdet för de europeiska länderna uppgick till 30,7. Gini-indexet antar värdet 0, om alla har lika stora inkomster, och 100, om en inkomsttagare får alla inkomster. Inkomstskillnaderna är i regel större i länder i Öst- och Sydeuropa, där inkomstnivån också är lägre. Finland placerar sig i en grupp som som främst består av mellan- och nordeuropeiska länder när det gäller både köpkraftskorrigerad inkomstnivå och inkomstskillnader. Med inkomster avses penninginkomster efter skatt, som består av arbets- och kapitalinkomster samt inkomstöverföringar.

Inkomstskillnader i Europa år 2010, Gini-index (%), disponibla penninginkomster per konsumtionssenhet.

Inkomstskillnader i Europa år 2010, Gini-index (%), disponibla penninginkomster per konsumtionssenhet.
Källa: Eurostat, EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC 2011, referensår för inkomster 2010). * Irland 2009–2010.

I Finland minskade inkomstskillnaderna från mitten av 1960-talet till 1980-talet. Efter det var förändringarna små, ända till dess att inkomstskillnaderna under några år i slutet av 1990-talet ökade till nära den nivå som gäller nu. Gini-koefficienten för disponibla penninginkomster ökade med 4,1 procentenheter från år 1990 till år 2000 och med omkring en procentenhet från år 2000 till år 2011. Siffrorna baserar sig på ett internationellt jämförbart inkomstbegrepp, som inte omfattar kalkylerade inkomstposter eller försäljningsvinster.

Inkomstskillnader i Finland under åren 1966–2011, Gini-index (%), disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet.

Inkomstskillnader i Finland under åren 1966–2011, Gini-index (%), disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet.
Källa: Inkomstfördelningsstatistik (1987-2011), Konsumtionsundersökning (1966-1981).

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Matti Törmälehto 09 1734 3680

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomstskillnader (internationell jämförelse 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2011/05/tjt_2011_05_2013-05-22_tie_001_sv.html