Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2013

Antalet personer i låginkomsthushåll minskade år 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över inkomstfördelning minskade antalet personer som klassificeras som låginkomsttagare med omkring 70 000 personer år 2012. År 2012 hörde omkring 635 000 personer till hushåll vars disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet var under 60 procent av medelinkomsterna i landet. Den relativa låginkomstgraden var 11,9 procent, drygt 1,3 procentenheter lägre än året innan.

Antalet låginkomsttagare under åren 1987-2012*

Antalet låginkomsttagare under åren 1987-2012*
*Uppgifterna för år 2012 är preliminära.

Hushållens medianinkomster, låginkomstgränsen som beräknats på basis av dem och låginkomsttagarnas medianinkomster har reellt sett legat på en ganska likadan nivå under de senaste åren. Bara antalet låginkomsttagare minskade. År 2012 var låginkomstgränsen 13 990 euro per år.

I fjol minskade andelen låginkomsttagare i alla åldersklasser, utom bland 25–34 åringar, där andelen var oförändrat. När man granskar tiden efter år 2005 har särskilt andelen låginkomsttagare bland dem som fyllt 65 år minskat. Klarast minskade antalet bland dem som fyllt 75 år. Det är dock fortfarande vanligast med låga inkomster bland dem som fyllt 75 år och dem som är under 25 år. År 2012 var andelen personer under 18 år i låginkomsthushåll 9,4 procent (året innan 11,1 procent).

Låginkomstgraden sjönk också mätt med strängare låginkomstgränser från år 2011. År 2012 uppgick antalet personer i hushåll vars disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet var mindre än hälften av medianinkomsterna för hela befolkningen till omkring 290 000. Året innan uppgick de till omkring 325 000. ( Tabell 5a .)

Vid en fråga om hushållets inkomster räcker till för vanliga utgifter hade något färre låginkomsthushåll svårigheter att få inkomsterna att räcka till. Också andra hushåll uppskattade att inkomsterna räckte till en aning bättre än tidigare. ( Tabell 5d. )

Också den ekonomiska utsatthet som beskrivs i totalstatistiken över inkomstfördelning minskade med 0,3 procentenheter år 2012. Tydligast var minskningen bland den befolkning som fyllt 65 år, särskilt bland kvinnor. Den ekonomiska utsattheten bland äldre har långsamt sjunkit med flera procentenheter fr.o.m. år 2008. Den ekonomiska utsattheten beskrivs med en mätare som anger utkomsten under en fyraårsperiod. Det är fråga om ekonomisk utsatthet, om hushållets ekvivalerade inkomster är mindre än 60 procent av medianinkomsterna minst två gånger under denna period utöver statistikåret. ( Totalstatistik över inkomstfördelning, tabell 9 .)


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2012, förhandsuppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader (internationell jämförelse) 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2012/01/tjt_2012_01_2013-12-20_tie_001_sv.html