Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2014

Antalet låginkomsttagare minskade i alla åldersgrupper år 2012

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik minskade antalet låginkomsttagare i alla åldersgrupper år 2012. Relativt sett mest minskade antalet barn som bodde i låginkomsthushåll. Antalet var på samma nivå år 2012 som år 2000. Också antalet låginkomsttagare som fyllt 75 år minskade proportionellt betydligt, men fortfarande är omkring var fjärde åldring låginkomsttagare.

Låginkomstgrader efter personens ålder åren 1987–2012

Låginkomstgrader efter personens ålder åren 1987–2012

År 2012 bodde omkring 102 000 barn i låginkomsthushåll, dvs. 19 000 färre än året innan. Förutom att antalet barn minskade, sjönk också låginkomstgraden bland barn, den var 9,4 procent år 2012. För barn som bor med en ensamförsörjare är fattigdomsrisken mer än dubbelt så stor (19,8 %) jämfört med barn som bor med två föräldrar (7,7 %). Antalet låginkomsttagare som fyllt 75 år uppgick till 104 000, vilket är omkring 14 000 personer färre än året innan.

Antalet låginkomsttagare totalt uppgick till 635 000, dvs. omkring 70 000 färre än året innan. Antalet låginkomsttagare har under åren 2007–2011 varit omkring 700 000 personer årligen och deras andel av befolkningen har varierat mellan 13,2 och 13,9. År 2012 var låginkomstgraden 11,9. Den långsiktigt stigande trenden, som pågått sedan mitten av 1990-talet, har alltså åtminstone stannat av, men det är inte möjligt att göra tolkningar om nedgångens varaktighet på basis av ett år.

Låginkomstgränsen beräknas årligen på basis av den nationella medianinkomsten per konsumtionsenhet 1) . Med inkomster avses penninginkomster efter skatt, som består av arbets- och kapitalinkomster samt inkomstöverföringar. Medianinkomsten minskade år 2012 med 55 euro från året innan och på samma gång sjönk låginkomstgränsen med omkring 33 euro. Låginkomstgränsen var således 13 990 euro per år, dvs. 1 170 euro i månaden år 2012. Om låginkomstgränsen reellt sett hade legat på samma nivå som år 2011, skulle antalet låginkomsttagare ha uppgått till omkring 642 000, dvs. något under 7 000 personer fler än sett till den årligen varierande låginkomstgränsen.


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader (internationell jämförelse) 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2012/01/tjt_2012_01_2014-03-20_tie_001_sv.html