Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2014

Inkomstskillnaderna i Finland mindre än i genomsnitt i Europa

Inkomstskillnaderna i Finland är fortfarande mindre än i genomsnitt i EU, även om de internationellt sett ökade ganska snabbt under slutet av 1990-talet. År 2011 fanns de minsta relativa inkomstskillnaderna i Europa i Norge och de största i Lettland. I Finland var medelinkomsterna för befolkningen i den högsta inkomstdecilen 5,4 gånger så stora som för befolkningen i den lägsta inkomstdecilen, medan de var mer än tio gånger så stora i länder med stora inkomstskillnader. Uppgifterna framgår av EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor, där uppgifterna om Finland baserar sig på materialet i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Inkomstskillnader i Europa år 2011, Gini-index (%), disponibla penninginkomster per konsumtionssenhet

Inkomstskillnader i Europa år 2011, Gini-index (%), disponibla penninginkomster per konsumtionssenhet
Källa: Eurostat, EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC 2012, referensår för inkomster 2011).

Den vanligaste mätaren på inkomstskillnader, Gini-indexet, uppgick år 2011 i Finland till 25,9, medan medelvärdet för EU-länderna uppgick till 30,6. Gini-indexet antar värdet 0, om alla har lika stora inkomster, och 100, om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju lägre Gini-koefficienten är, desto mindre är inkomstskillnaderna. Inkomstskillnaderna är i regel större i länder i Öst- och Sydeuropa, där inkomstnivån också är lägre. Finland placerar sig i en grupp som främst består av mellan- och nordeuropeiska länder när det gäller både inkomstnivå och inkomstskillnader. Med inkomster avses köpkraftskorrigerade penninginkomster efter skatt, som består av arbets- och kapitalinkomster samt inkomstöverföringar.

I Finland minskade inkomstskillnaderna från mitten av 1960-talet till 1980-talet. Efter det var förändringarna små, ända till dess att inkomstskillnaderna under några år under senare hälften av 1990-talet ökade till nära den nivå som gäller nu. Gini-koefficienten för disponibla penninginkomster ökade med omkring fem procentenheter från år 1994 till år 2001. År 2012 var Gini-koefficienten nästan samma som år 2001 och omkring en procentenhet lägre än före finanskrisen år 2007. Uppgifterna baserar sig på ett internationellt jämförbart inkomstbegrepp, som inte omfattar kalkylerade inkomstposter eller försäljningsvinster.

Inkomstskillnader i Finland under åren 1966–2012, Gini-index (%), disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet

Inkomstskillnader i Finland under åren 1966–2012, Gini-index (%), disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet
Källa: Inkomstfördelningsstatistik (1987-2012), Konsumtionsundersökning (1966-1981).

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Matti Törmälehto 09 1734 3680 (9.6.2014 => 029 551 3680)

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (184,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomst, boende och boendeutgifter 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2012/04/tjt_2012_04_2014-05-27_tie_001_sv.html