Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.4.2015

Stora inkomstskillnader mellan pensionärshushållen

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik är pensionärshushållens inkomster i genomsnitt 65 procent av löntagarhushållens inkomster. De klart största inkomsterna bland pensionärshushåll har de tidigare högre tjänstemannahushållen, vars inkomster överstiger löntagarhushållens inkomstnivå. Sämst ställt har de pensionärshushåll där en folkpensionär eller en f.d. jordbrukare står för den huvudsakliga utkomsten. I dessa grupper är hushållets inkomster bara omkring hälften av det genomsnittliga löntagarhushållets inkomster.

Pensionärshushållens inkomster i förhållande till löntagarhushållens inkomster*

Pensionärshushållens inkomster i förhållande till löntagarhushållens inkomster*
*) Figurens inkomstförhållanden har beräknats utifrån medianen av hushållens ekvivalerade disponibla penninginkomster som ett tre års glidande medeltal. Den ekvivalerade inkomsten erhålls när hushållets disponibla inkomst divideras med hushållets konsumtionsenheter.

Inkomsterna hos de hushåll som består av pensionerade högre tjänstemän var ännu under 1990-talet och början av 2000-talet klart högre än hos löntagarhushållen, men löntagarhushållens inkomstnivå steg under den långvariga ekonomiska tillväxten under mitten av 2000-talet och översteg under några år inkomstnivån för pensionärshushåll med högre tjänstemän. Inkomstnivån för övriga pensionärshushåll ligger klart under löntagarhushållens inkomstnivå.

Pensionärshushållens inkomster är inte lika känsliga för konjunkturfluktuationer som inkomsterna för dem i arbetsför ålder. Både under den ekonomiska recessionen under 1990-talet och de senaste årens recession har pensionärshushållens relativa inkomstsituation förbättrats jämfört med löntagarhushållens. Detta beror på att pensionsinkomsterna är stabila. Det har inte skett direkta nedskärningar i pensionerna ens under svåra tider. Däremot är löne- och företagarinkomsterna, som är typiska för personer i arbetsför ålder, mer känsliga för konjunkturfluktuationer.

År 2013 var antalet pensionärshushåll i Finland nästan 870 000, vilket är omkring en tredjedel av alla hushåll. Bland pensionärshushållen var antalet hushåll bestående av tidigare arbetare störst. Deras antal var nästan 320 000. Antalet hushåll bestående av pensionerade lägre tjänstemän var 260 000 och av högre tjänstemän 120 000. Antalet hushåll bestående av tidigare lantbruksföretagare var 70 000 och av andra tidigare företagare drygt 60 000. År 2013 uppgick antalet övriga pensionärshushåll som i huvudsak levde på folkpension till något under 35 000 hushåll.

Ovan nämnda granskningar har gjorts med hjälp av medianen för de ekvivalerade disponibla penninginkomsterna. Inkomstbegreppet är ett internationellt jämförbart begrepp och omfattar inte kalkylerade inkomstposter (t.ex. bostadsinkomst) eller försäljningsvinster. Det är möjligt att med olika inkomstbegrepp göra jämförelser mellan hushåll i olika befolkningsgrupper med hjälp av databastabellerna i inkomstfördelningsstatistiken.


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 02.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2013/03/tjt_2013_03_2015-04-02_tie_003_sv.html