Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2017

119 miljoner EU-medborgare riskerar fattigdom eller social utestängning

Totalt 23,7 procent av medborgarna i Europeiska unionens 28 medlemsländer levde under risk för fattigdom eller social utestängning år 2014. I Finland berörde risken 16,8 procent av hushållsbefolkningen, omkring 904 000 personer. Uppgifterna framgår av EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC), där uppgifterna om Finland baserar sig på material från Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning i Europa år 2014

Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning i Europa år 2014
Källa: Eurostat, EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC 2015, referensår för inkomster 2014, för Förenade kungariket år 2015). Uppgifterna presenteras enligt det år då inkomsterna förvärvats, men på Eurostats sidor finns de enligt datainsamlingsår (inkomstår +1). Uppgifterna har tagits ut 24.4.2017.

I Europa var risken för fattigdom eller social utestängning störst i Serbien, Makedonien, Bulgarien och Rumänien, minst på Island. Finlands andel är den femte lägsta bland EU-länderna. Finlands andel är den femte lägsta bland EU-länderna. De som lever under risk för fattigdom eller social utestängning är låginkomsttagarna, materiellt fattiga personer eller personer som bor i undersysselsatta hushåll. I merparten av länderna är låginkomsttagarnas ekonomiska utsatthet allmännast av dessa. År 2014 hörde 17,3 procent av befolkningen i EU:s medlemsländer till låginkomsthushåll.

För Finlands del finns uppgifter om risken för fattigdom eller social utestängning tillgängliga redan för år 2015. Av befolkningen levde 16,6 procent av befolkningen, dvs. 896 000 personer, under risk för fattigdom eller social utestängning. Andelen sjönk alltså något från året innan. Andelen personer som har risk för fattigdom eller social utestängning har varierat i Finland mellan 16 och 17,9 procent under åren 2005–2015. Av andelen personer som lever under risk för fattigdom eller social utestängning i Finland förklaras största delen av ekonomisk utsatthet: i genomsnitt tre av fyra är låginkomsttagare.

Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning i Finland åren 2005–2015

 Befolkningsandel som riskerar fattigdom eller social utestängning i Finland åren 2005–2015
Källa: Eurostat, EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC). Uppgifterna presenteras enligt det år då inkomsterna förvärvats, men på Eurostats sidor finns de enligt datainsamlingsår (inkomstår +1). Uppgifterna har tagits ut 24.4.2017.

Den s.k. AROPE-indikatorn (At Risk of Poverty or Social Exclusion) som mäter risken för fattigdom eller social utestängning är en del av uppföljningen av målen för Europa 2020-strategin. Låginkomstagare är personer som bor i hushåll vars inkomster per konsumtionsenhet är mindre än 60 procent av den nationella medianinkomsten. Undersysselsatta personer är alla under 60 år som hör till hushåll, vars arbetsinsats är mindre än 20 procent av hushållets möjliga arbetsinsats under undersökningsåret. Med möjlig arbetsinsats avses de sammanlagda teoretiska arbetsmånaderna per år för hushållets medlemmar i åldern 18–59 år (exkl. osjälvständiga ungdomar i åldern 18–24 år). Med personer som lever i allvarlig materiell fattigdom avses de vars hushåll inte har råd med minst fyra av de nio poster som finns med i måttet på allvarlig materiell fattigdom. Posterna är upplevelse av betalningssvårigheter, svårigheter att klara av oväntade utgifter eller att hushållet inte har råd med telefon, tvättmaskin, television, bil, proteinbaserad måltid varannan dag, en veckas semester per år utanför hemmet eller tillräcklig värme i bostaden.


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (170,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomstskillnader (internationell jämförelse 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2015/04/tjt_2015_04_2017-05-26_tie_001_sv.html