Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2018

Överskuldsättningsgraden för boendekostnader nästan oförändrat

Stora boendekostnader belastade 6,6 procent av hushållen år 2016. När det gäller hushåll som bor i hyrebostäder var andelen 14,3 procent. Andelen hushåll med överskuldsättningsgrad för boendekostnader minskade redan året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Överskuldsättningsgrad efter bostadens besittningsförhållande åren 2005, 2010–2016, %

Överskuldsättningsgrad efter bostadens besittningsförhållande åren 2005, 2010–2016, %

Boendekostnadernas andel av de disponibla penninginkomsterna exkl. bostadsbidrag är över 40 procent i hushåll med en överskuldsättningsgrad för boendekostnader 1) . Bostadsbidrag räknas inte till boendekostnader eller till disponibla penninginkomster (se begrepp och definitioner i inkomstfördelningsstatistiken ).

Andelen hushåll med en överskuldsättningsgrad för boende var nästan oförändrat. Antalet hushåll uppgick till totalt 176 100, dvs. 6,6 procent av alla hushåll år 2016. Personerna i hushållen uppgick till 223 400, dvs. 4,1 procent av alla personer.

Av hushåll i hyrebostäder hade 14,3 procent en överskuldsättningsgrad för boendekostnader och av hushåll i ägarbostäder omkring 3 procent år 2016. När det gäller hushåll som bor i hyrebostäder var andelen, liksom året innan, nästan tre procentenheter mindre än år 2014. Inkomstutveklingen bland hushåll som bor i hyrebostäder var mer gynnsam än tidigare år 2014.

Boendekostnadernas genomsnittliga inkomstandel, som mättes med median, var åren 2015–2016 något under 15 procent för hushållen totalt och när det gäller hushåll som bor i ägarbostäder något under 11 procent. För hushåll som bor i hyrebostäder var medianen för inkomstandelen av boendekostnaderna 25,9 procent år 2016. Detta var ungefär en procentenhet mindre än år 2014.

Enligt den statistiska definitionen hade omkring 22,2 procent av hushållen med låga inkomster 2) och under 4 procent av hushållen som befinner sig på en högre inkomstnivå en överskuldsättningsgrad för boendekostnader. När det gäller hushåll med låga inkomster var inkomstnivån lägre och boendekostnaderna större hos hushåll som bor i hyrebostäder än hos hushåll som bor i ägarbostäder. I fråga om hushåll med låga inkomster hade 29 procent av dem som bor i hyrebostäder en överskuldsättningsgrad för boendekostnader och av hushåll i ägarbostäder omkring 12 procent år 2016.

Mätt med median var inkomstandelarna för boendekostnaderna bland hushåll med låga inkomster i genomsnitt 28,5 procent för hushåll i hyrebostäder och något under 20 procent för hushåll i ägarbostäder. Den sammanlagda inkomstandelen för boendekostnader och löpande kapitalutgifter för bostaden var i genomsnitt över 23 procent år 2016 bland hushåll med låga inkomster som bor i ägarbostäder.


1) Definitionen baserar sig på EU:s statistikbyrå Eurostats statistik över inkomster och levnadsförhållanden (EU-SILC, Statistics on Income and Living Conditions). I Eurostats statistik är statistikenheten en person i stället för ett hushåll.
2) Hushåll med låga inkomster avser hushåll och personer som hör till hushållet där den disponibla penninginkomsten per konsumptionsenhet, dvs. den ekvivalerade disponibla penninginkomsten fördelat på personerna är under 60 prosent av den nationella medianinkomsten. År 2016 definierades som hushåll med låga inkomster de hushåll vars ekvivalerade penninginkomster var under 14 430 euro. Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marie Reijo 029 551 2547

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomst, boende och boendeutgifter 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2016/03/tjt_2016_03_2018-03-28_tie_001_sv.html