Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2018

Antalet låginkomsttagare ökade år 2017

Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik uppgick antalet personer i låginkomsthushåll till 654 000 år 2017. Låginkomsttagarnas andel av hushållsbefolkningen var 12,1 procent, vilket är 0,6 procentenhet större än året innan. Då var antalet personer som hörde till låginkomsthushåll 623 000.

Låginkomsttagare i Finland åren 1986–2017*.

Låginkomsttagare i Finland åren 1986–2017*.
Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (exkl. försäljningsvinster). Uppgifterna för år 2017 är preliminära.

Den relativa ekonomiska utsattheten har varierat under de senaste tio åren mellan 623 000 och 728 000 personer, när man som låginkomstgräns använder 60 procent av medianinkomsten. År 2017 var låginkomstgränsen 14 750 euro per år i enpersonshushåll, dvs. omkring 1 230 euro i månaden.

Den ekonomiska utsattheten beskriver relativa inkomstskillnader mellan medel- och låginkomsttagare, vilket innebär att utvecklingen av ekonomisk utsatthet beror på låginkomsthushållens egen inkomstutveckling, men också på utvecklingen av medianinkomsten. Till låginkomsttagare räknas de personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 1) är under 60 procent av den nationella medianinkomsten. Hushållens medianinkomst, på basis av vilken låginkomstgränsen beräknats, var 24 580 euro i enpersonshushåll år 2017.

Antalet personer med utkomstsvårigheter minskade

Sammanlagt 605 000 hushåll, dvs. 22,3 procent av alla hushåll, hade åtminstone mindre utkomstsvårigheter år 2017. Antalet hushåll som hade åtminstone mindre svårigheter minskade med 60 000. Också antalet hushåll med allvarligare utkomstsvårigheter minskade och uppgick till 189 000, dvs. 7,0 procent av alla hushåll. Året innan var antalet hushåll med allvarligare utkomstsvårigheter 198 000, dvs. 7,4 procent av alla hushåll.

Andelen hushåll med utkomstsvårigheter har varierat efter år 2010 mellan 7 och 8 procent. Andelen år 2017 är dock den minsta under den mätperiod som inleddes år 2003.


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader (internationell jämförelse) 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2017/01/tjt_2017_01_2018-12-19_tie_001_sv.html