Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2019

Inkomstskillnaden mellan hushåll i ägarbostäder och i hyrebostäder nästan oförändrat år 2017

Inkomstnivån steg ytterligare något år 2017 efter åren 2013–2014 bland hushåll som bor i ägarbostäder. Ökningen av inkomstnivån avstannade bland hushåll som bor i hyrebostäder. För dem var inkomstnivån efter boendekostnaderna liksom under tidigare år omkring hälften av inkomstnivån hos hushåll som bor i ägarbostäder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Hushållens medianinkomster efter bostadens besittningsförhållande 2005–2017, i 2017 års priser

Hushållens medianinkomster efter bostadens besittningsförhållande 2005–2017, i 2017 års priser
Inkomstbegrepp: Den ekvivalerade disponibla penninginkomsten per hushåll och den ekvivalerade disponibla penninginkomsten efter boendekostnader per hushåll, medianinkomster. Ekvivalerad inkomst är hushållets disponibla penninginkomst diviredat med hushållets konsumtionsenheter.

År 2017 var den reala inkomstnivån bland hushåll som bor i ågarbostäder och hyrebostäder ungefär 3 procent högre än år 2014. Den reala inkomstnivån efter boendekostnaderna var över 4 procent högre i ägarbostäder och över 5 procent högre bland hushåll i hyrebostäder än år 2014. Ökningen av inkomstnivån hos hushåll som bor i hyrebostäder visade en svag brytning år 2017. Hos dem var den gynnsamma inkomstutvecklingen ett resultat av föregående år. När det gäller hushåll som bor i ägarbostäder ökade inkomsterna efter boendekostnaderna år 2017 både när det gäller hushåll med och utan bostadsskuld.

År 2017 var medianen för den ekvivalerade disponibla penninginkomsten 23 000 euro för alla hushåll och 18 900 euro efter boendekostnaderna. Bland hushåll som bor i hyrebostäder var inkomstnivån lägre och boendekostnaderna slukade mer av inkomsterna än i genomsnitt för hushållen. Hos dem var medianinkomsten år 2017 omkring 17 600 euro och efter boendekostnaderna omkring 11 600. Fr.o.m. år 2013 var inkomstnivån efter boendekostnaderna nästan utan undantag oförändrat bland hushåll i hyrebostäder, dvs. omkring 60–61 procent av hushållens medianinkomster (62% år 2016) och omkring 50 prosent av medianinkomsterna bland hushåll i ägarbostäder (52% år 2016). Bland hushåll som bor i hyrebostäder var inkomstnivån tidigare relativt sett högre. T.ex. under åren 2005–2008 var den omkring 64–65 procent av hushållens medianinkomst och 55 prosent av medianinkomsterna bland hushåll i ägarbostäder.

Inkomstnivån bland hushåll i ägarbostäder och som räknas till låginkomsthushåll var bara något högre (5 %) an bland hushåll som bor i hyrebostäder (låginkomsttagare, se begrepp och definitioner i inkomstfördelningsstatistiken ). Efter att boendekostnaderna betalats var medianinkomsten år 2017 bland låginkomsthushåll i ägarbostäder ungefär hälften (53,1 %) och bland hushåll i hyrebostäder omkring en tredjedel (34,5 %) av medianinkomsten för alla hushåll. Fr.o.m. år 2014 ökade inkomsterna bland låginkomsthushåll i ägarbostäder och i hyrebostäder med 1–2 procent. Inkomstutvecklingen var svagare än för hela hushållsbefolkningen.

Låginkomshushållens medianinkomster efter bostadens besittningsförhållande 2005–2017, i 2017 års priser

Låginkomshushållens medianinkomster efter bostadens besittningsförhållande 2005–2017, i 2017 års priser
Inkomstbegrepp: Den ekvivalerade disponibla penninginkomsten per hushåll och den ekvivalerade disponibla penninginkomsten efter boendekostnader per hushåll, medianinkomster. Ekvivalerad inkomst är hushållets disponibla penninginkomst diviredat med hushållets konsumtionsenheter.

Andelen hushåll med en överskuldsättningsgrad för boendekostnader av alla hushåll var lika stor som året innan. Antalet hushåll uppgick till totalt 180 400, dvs. 6,6 procent av alla hushåll år 2017. Till dem hörde 221 300 personer, dvs. 4,1 procent av alla personer. Hos ett hushåll med en överskuldsättningsgrad för boendekostnader är boendekostnadernas andel av de disponibla penninginkomsterna exkl. bostadsbidrag, över 40 procent. Bostadsbidrag räknas inte till boendekostnader eller till disponibla penninginkomster (boendekostnadernas inkomstandel, se begrepp och definitioner i inkomsfördelningsstatistiken ). Som störst var andelen hushåll med en överskuldsättningsgrad för boendekostnader över 7 procent åren 2013–2014.


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marie Reijo 029 551 2547

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 13.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2017/03/tjt_2017_03_2019-03-13_tie_001_sv.html