Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2020

Inkomstskillnaderna ökade år 2018

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik ökade inkomstskillnaderna år 2018 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i alla deciler, men mer hos höginkomsttagarna än hos medel- och låginkomsttagarna. Inkomstnivån i decilen med de högsta inkomsterna ökade reellt med 3,4 procent från år 2017 till år 2018. Medelinkomsttagarnas (inkomstdecilerna V–IX) inkomster ökade med 1,5 procent och i de fyra decilerna med de lägsta inkomsterna med 1,0 procent. Inkomstnivån i decilen med de lägsta inkomsterna steg med 1,0 procent.

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2017 till år 2018

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2017 till år 2018
Inkomstdecil: befolkningen har rangordnats efter inkomst och delats in i tio lika stora delar. Varje del omfattar ca en halv miljon personer. Inkomstdecil I är decilen (tiondelen) med den lägsta inkomsten och inkomstdecil X är decilen med den högsta inkomsten. Inkomstbegrepp är bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst, medeltal per person. Ekvivalerad inkomst = bostadshushållets inkomst dividerad med dess konsumtionsenhet.

Gini-koefficienten, som beskriver relativa inkomstskillnader, fick år 2018 värdet 28,1, vilket var 0,4 procentenheter större än året innan och nästan på samma nivå som år 2010. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat med omkring 5,9 procentenheter, vilket till stor del är en följd av den snabba ökningen av inkomstskillnaderna i slutet av 1990-talet. Som minst var inkomstskillnaderna i mitten av 1980-talet. Gini-koefficienten antar värdet 0 om alla har lika stora inkomster och 100 om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju högre Gini-koefficienten är, desto större är de relativa inkomstskillnaderna.

Utveckling av inkomstskillnaderna 1966–2018, Gini-index (%)

 Utveckling av inkomstskillnaderna 1966–2018, Gini-index (%)
Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (inkl. försäljningsvinster). Källor: 1995–2018 inkomstfördelningsstatistikens totalmaterial; 1986–1995: inkomstfördelningsstatistikens urvalsmaterial; 1966,1971,1976,1981 konsumtionsundersökning. Mellanår som saknas (1967–1985) är lineärt interpolerade.

Källa: Inkomstfördelningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3322, Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomstskillnader 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2018/01/tjt_2018_01_2020-03-10_tie_001_sv.html