Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2020

Inkomstskillnaderna minskade något år 2019

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik minskade inkomstskillnaderna något år 2019 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i alla deciler utom i decilen med de högsta inkomsterna. Inkomstnivån i decilen med de högsta inkomsterna minskade reellt med 0,3 procent från år 2018 till år 2019. Medelinkomsttagarnas (inkomstdecilerna V–IX) inkomster ökade med 1,5 procent och i de fyra decilerna med de lägsta inkomsterna med 1,1 procent. Inkomstnivån i decilen med de lägsta inkomsterna steg med 0,6 procent.

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2018 till år 2019

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2018 till år 2019
Inkomstdecil: befolkningen har rangordnats efter inkomst och delats in i tio lika stora delar. Varje del omfattar ca en halv miljon personer. Inkomstdecil I är decilen (tiondelen) med den lägsta inkomsten och inkomstdecil X är decilen med den högsta inkomsten. Inkomstbegrepp är bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst, medeltal per person. Ekvivalerad inkomst = bostadshushållets inkomst dividerad med dess konsumtionsenhet.

Gini-koefficienten, som beskriver relativa inkomstskillnader, fick år 2019 värdet 27,9, vilket var 0,2 procentenheter mindre än året innan och på samma nivå som år 2010. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat med omkring 5,7 procentenheter, vilket till stor del är en följd av den snabba ökningen av inkomstskillnaderna i slutet av 1990-talet. Som minst var inkomstskillnaderna i mitten av 1980-talet. Gini-koefficienten antar värdet 0 om alla har lika stora inkomster och 100 om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju högre Gini-koefficienten är, desto större är de relativa inkomstskillnaderna.

Utveckling av inkomstskillnaderna 1966–2019, Gini-index (%)

 Utveckling av inkomstskillnaderna 1966–2019, Gini-index (%)
Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (inkl. försäljningsvinster). Källor: 1995–2019 inkomstfördelningsstatistikens totalmaterial; 1986–1995: inkomstfördelningsstatistikens urvalsmaterial; 1966,1971,1976,1981 konsumtionsundersökning. Mellanår som saknas (1967–1985) är lineärt interpolerade.

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Usva Topo 029 551 3036, Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader (internationell jämförelse) 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2019/01/tjt_2019_01_2020-12-16_tie_001_sv.html