Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2020

Antalet låginkomsttagare ökade år 2019

Enligt de preliminära uppgifterna i urvalsmaterialet för Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik uppgick antalet personer i låginkomsthushåll till 669 000 år 2019. Låginkomsttagarnas andel av hushållsbefolkningen var 12,3 procent, vilket är 0,5 procentenheter större än året innan. Då var antalet personer som hörde till låginkomsthushåll 640 000.

Antalet vuxna och barn i låginkomsthushåll i Finland åren 1987–2019*.

Antalet vuxna och barn i låginkomsthushåll i Finland åren 1987–2019*.
Källa: Inkomstfördelningsstatistikens urvalsmaterial. Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (exkl. försäljningsvinster). Uppgifterna för år 2019 är preliminära.

Den relativa ekonomiska utsattheten har varierat under de senaste tio åren mellan 623 000 och 728 000 personer, när man som låginkomstgräns använder 60 procent av medianinkomsten. År 2019 var låginkomstgränsen 15 330 euro per år i enpersonshushåll, dvs. omkring 1 280 euro i månaden.

Den ekonomiska utsattheten beskriver relativa inkomstskillnader mellan medel- och låginkomsttagare, vilket innebär att utvecklingen av ekonomisk utsatthet beror på låginkomsthushållens egen inkomstutveckling, men också på utvecklingen av medianinkomsten. Till låginkomsttagare räknas de personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 1) är under 60 procent av den nationella medianinkomsten. Hushållens medianinkomst, på basis av vilken låginkomstgränsen beräknats, var 25 550 euro i enpersonshushåll år 2019.

De siffror om ekonomisk utsatthet som beräknats på basis av urvalsmaterialet är internationellt jämförbara och kan jämföras med de uppgifter om ekonomisk utsatthet som t.ex. publiceras på Eurostats webbplats.

Andelen låginkomsttagare är störst i Norra Karelen, minst på Åland

Andelen låginkomsttagare är störst i Norra Karelen, där 18,8 procent av befolkningen var låginkomsttagare år 2019. Låginkomsttagarnas andel var lägst på Åland, dvs. 8,8 procent. Låginkomstgrader lägre än låginkomstgraden för hela landet hade förutom Åland också Nyland, Österbotten, Egentliga Tavastland och Mellersta Österbotten. Låginkomstuppgifter efter kommun, landskap och ekonomisk region finns tillgängliga i databastabellerna .

Bostadsbefolkningens låginkomstgrad efter landskap i 2019. Uppgifterna är slutliga.

Bostadsbefolkningens låginkomstgrad efter landskap i 2019. Uppgifterna är slutliga.
Källa: Inkomstfördelningsstatistikens totalmaterial.

Uppgifterna om låg inkomst efter region har producerats på basis av det fullständigt registerbaserade totalmaterialet i inkomstfördelningsstatistiken. Totalmaterialet beskriver bostadsbefolkningen, men enheten är bostadshushåll i stället för hushåll och inkomstbegreppet avviker något från ovan nämnda urvalsbaserade definitioner som följer internationella standarder.

Antalet låginkomsttagare och låginkomstgraden, som beräknas på basis av totalmaterialet, är på en något högre nivå än det som beräknats på basis av urvalsmaterialet. För att beskriva noggrann regional nivå eller låg inkomst bland små befolkningsgrupper är den dock den nationellt bästa datakällan, eftersom den inte innehåller sådana osäkerhetsfaktorer som sammanhänger med urvalsstatistik.


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2019/03/tjt_2019_03_2020-12-18_tie_001_sv.html