Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.3.2021

Andelarna av hushåll och personer med boendekostnadsbelastning stabil

Boendekostnadernas andel av inkomsterna överskred 40 procent hos 6,2 procent av hushållen och 3,8 procent av personerna år 2019. Hushållens och personernas andelar var nästan desamma som året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Hushåll och personer med boendekostnadsbelastning (%) 2005–2019

Hushåll och personer med boendekostnadsbelastning (%) 2005–2019
Hushåll med boendekostnadsbelastning: Boendekostnadernas andel av de disponibla penninginkomsterna är över 40 procent. Bostadsbidrag och skatteavdragsrätten för bolåneräntor räknas inte med.

Av de hushåll där bostadens besittningsförhållande var hyrebostad hade 14,7 procent boendekostnadsbelastning år 2019. Andelen var något större än året innan (13,9%). Belastningen var dock relativt sett mindre än år 2014, då boendekostnadernas andel av inkomsterna var över 40 procent hos mer än 7 procent av alla hushåll och 17,2 procent av hushåll i hyrebostäder. När det gäller hushåll som bor i ägarbostäder är andelen med boendekostnadsbelastning liten. Den var omkring 2–3 procent åren 2014–2019.

Av låginkomsthushållen hade 20,4 procent boendekostnader på över 40 procent av inkomsterna år 2019, dvs. lika många hushåll som året innan. Antalet var senast som störst under åren 2013–2014, då omkring 23–24 procent av låginkomsthushållen hade boendekostnadsbelastning.

Inkomstskillnaderna mellan hushåll som bor i hyrebostäder och hushåll som bor i ägarbostäder var efter betalning av boendekostnader större än före det. Inkomstnivåerna hos hushåll som bor i hyrebostäder var 68 procent och efter boendekostnaderna omkring 50 procent av inkomstnivåerna hos hushåll som bor i ägarbostäder. Hos hushåll som bor i ägarbostäder var den ekvivalerade medianinkomsten 27 100 euro och efter betalda boendekostnader omkring 24 000 euro. Inkomstskillnaderna ökade från år 2010 till år 2015, men var efter det relativt stabila. Den ekvivalerade medianinkomsten för alla hushåll var omkring 23 900 euro och efter betalda boendekostnader 19 700 euro år 2019.

Hushållens medianinkomster efter bostadens besittningsförhållande 2005–2019, euro i 2019 års priser

Hushållens medianinkomster efter bostadens besittningsförhållande 2005–2019, euro i 2019 års priser
Inkomstbegrepp: Den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (exkl. försäljningsvinst) per hushåll och den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (exkl. försäljningsvinst) efter boendekostnader per hushåll, medianinkomster. Ekvivalerad inkomst är hushållets inkomst dividerat med konsumtionsenhet.

Medianinkomsterna för låginkomsthushåll var 54 procent och efter boendekostnaderna omkring 42 procent av hushållens motsvarande ekvivalerade medianinkomster år 2019.


Källa: Inkomstfördelningstatistik 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marie Reijo 029 551 2547

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader (internationell jämförelse) 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2019/05/tjt_2019_05_2021-03-11_tie_001_sv.html