Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2021

Inkomstskillnaderna minskade något år 2020

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik minskade inkomstskillnaderna något år 2020 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i de två decilerna med de lägsta inkomsterna med 1,5 procent från år 2019 till år 2020. Inkomstnivån i decilen med de högsta inkomsterna ökade reellt med 0,3 procent. Medelinkomsttagarnas (inkomstdecilerna V–IX) inkomster låg kvar på föregående årsnivå.

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2019 till år 2020

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2019 till år 2020
Inkomstdecil: befolkningen har rangordnats efter inkomst och delats in i tio lika stora delar. Varje del omfattar ca en halv miljon personer. Inkomstdecil I är decilen (tiondelen) med den lägsta inkomsten och inkomstdecil X är decilen med den högsta inkomsten. Inkomstbegrepp är bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst, medeltal per person. Ekvivalerad inkomst = bostadshushållets inkomst dividerad med dess konsumtionsenhet.

Gini-koefficienten, som beskriver relativa inkomstskillnader, fick år 2020 värdet 27,7, vilket var 0,2 procentenheter mindre än året innan och 0,2 procentenheter mindre än år 2010. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat med omkring 5,5 procentenheter, vilket till stor del är en följd av den snabba ökningen av inkomstskillnaderna i slutet av 1990-talet. Som minst var inkomstskillnaderna i mitten av 1980-talet. Gini-koefficienten antar värdet 0 om alla har lika stora inkomster och 100 om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju högre Gini-koefficienten är, desto större är de relativa inkomstskillnaderna.

Utveckling av inkomstskillnaderna 1966–2020, Gini-index (%)

 Utveckling av inkomstskillnaderna 1966–2020, Gini-index (%)
Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (inkl. försäljningsvinster). Källor: 1995–2020 inkomstfördelningsstatistikens totalmaterial; 1986–1995: inkomstfördelningsstatistikens urvalsmaterial; 1966,1971,1976,1981 konsumtionsundersökning. Mellanår som saknas (1967–1985) är lineärt interpolerade.

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Usva Topo 029 551 3036, Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. inkomstskillnader (internationell jämförelse) 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2020/01/tjt_2020_01_2021-12-15_tie_001_sv.html