Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2021

Coronan dämpade bostadshushållens inkomstutveckling i de stora städerna i Södra Finland

Utvecklingen av bostadshushållens disponibla penninginkomster vände på många ställen nedåt år 2020. Av de stora städerna sjönk inkomsterna mest i Vanda, där medianinkomsten, som bäst beskriver genomsnittsbostadshushållens inkomster, i fjol var 1,2 procent mindre än året innan. I Helsingfors sjönk bostadshushållens realinkomster samtidigt med 0,7 procent, vilket framgår av uppgifterna i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik. Även i Esbo, Vasa, S:t Michel och Jyväskylä var bostadshushållens inkomstutveckling klart negativ i fjol.

Årsförändringen i bostadshushållens realinkomster år 2020 (%), de 20 största kommunerna sett till befolkningen

Årsförändringen i bostadshushållens realinkomster år 2020 (%), de 20 största kommunerna sett till befolkningen
Inkomstbegreppet ekvivalerad disponibel penninginkomst (inkl. försäljningsvinster) per bostadshushåll, median. Ekvivalerad inkomst = bostadshushållets inkomst dividerad med dess konsumtionsenhet. Källa: Inkomstfördelningsstatistikens totalmaterial

Av de stora städerna ökade inkomsterna mest i Kotka, där bostadshushållens realinkomster år 2020 var drygt en procent högre än året innan. Bostadshushållen i Villmanstrand, Seinäjoki, Uleåborg och Joensuu nådde en inkomstökning på över en halv procent.

Av alla kommuner sjönk bostadshushållens inkomster mest i de små åländska kommunerna Sottunga (-9,7 %) och Vårdö (-5,6 %). Emellertid var den reella ökningen i bostadshushållens medianinkomster störst i Gustavs i Sydvästra Finland (+5,3%) och i Alavieska i Norra Österbotten (+4,8 %) år 2020.

Alla kommuners inkomstuppgifter för åren 1995–2020 finns i inkomstfördelningsstatistikens databastabeller .

De finländska hushållens realinkomstutveckling nära noll år 2020

Under början av 2010-talet var utvecklingen av bostadshushållens disponibla penninginkomster anspråkslös i många år, vissa år rentav negativ. Kring mitten av decenniet vände inkomstutvecklingen och blev klart positiv, och under den senare hälften av 2010-talet kunde inkomstutvecklingen fortsätta som måttlig under fem års tid.

Det första coronaåret syns tydligt i bostadshushållens inkomster i och med att utvecklingen av de disponibla penninginkomsterna år 2020 stannade på nära noll mätt enligt både medelinkomst och medianinkomst. Föregående gång har bostadshushållens inkomstutveckling varit lika svag i början av 2010-talet.

Årsförändringar i bostadshushållens realinkomster åren 1995–2020

Årsförändringar i bostadshushållens realinkomster åren 1995–2020
Förändringarna åren 1995–2000, 2000–2005 och 2005–2010 beskriver den genomsnittliga årsförändringen för perioden. Inkomstbegrepp: ekvivalerad disponibel penninginkomst (inkl. försäljningsvinster) per bostadshushåll. Ekvivalerad inkomst = bostadshushållets inkomst dividerad med dess konsumtionsenhet. Källa: Inkomstfördelningsstatistikens totalmaterial

Den svaga utvecklingen av disponibla penninginkomster beror på en minskning av produktionsfaktorinkomsterna, dvs. marknadsinkomsterna. Bostadshushållen fick år 2020 i genomsnitt nästan två procent mindre löneinkomster än året innan och löneinkomsterna är den överlägset mest betydande inkomstposten. Företagarinkomsterna minskade klart mer, reellt med omkring 9 procent.

Bostadshushållens disponibla penninginkomster består av bostadshushållens medlemmars löne-, företagar- och kapitalinkomster under året samt av erhållna socialskyddsförmåner och pensioner (inkl. förvärvspensioner), med avdrag för de obligatoriska skatter och avgifter av skattenatur som betalats på inkomsterna. Också alla skattefria inkomster (t.ex. barnbidrag, boende- och utkomststöd samt skattefria dividender) har beaktats i inkomsterna.


Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.12.21

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2020/02/tjt_2020_02_2021-12-16_tie_002_sv.html