Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.2.2022

De statliga anslagen till forskning och utveckling ökar i budgeten för år 2022

Enligt Statistikcentralen ökar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 271,8 miljoner euro jämfört med 2021 års budget. Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2022 är i sin helhet 2 488,5 miljoner euro i statsbudgeten. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten uppskattas vara 0,95 procent.

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter organisation 2017–2022

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter organisation 2017–2022

Statliga anslag till forskning och utveckling 2022

FoU-finansiering, mn € Andel av FoU-finansiering, % Förändring från 2021, mn €
FoU-finansiering totalt 2 488,5 100 271,8
De betydelsefullaste förvaltningsområdena
Undervisnings- och kulturministeriet 1 354,5 54 55,6
Arbets- och näringsministeriet 883,0 35 206,7
Jord- och skogsbruksministeriet 72,0 3 2,5
Social- och hälsovårdsministeriet 70,2 3 2,4
Enligt organisation
Universiteten 721,9 29 -2,2
Yrkeshögskolan 90,3 4 9,6
Business Finland 741,1 30 200,7
Finlands Akademi 476,9 19 27,9
Statens forskningsinstitut 215,6 9 4,3
Övrig FoU-finansiering 222,9 9 32,5
Universitetssjukhus 20,0 1 -1,0

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2022/tkker_2022_2022-02-24_tie_001_sv.html