Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.4.2006

Industriföretagens omsättning ökade med 4 procent i november-januari jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industriföretagens omsättning under perioden november 2005-januari 2006 något under 4 procent högre än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 3 procent och inrikesförsäljningen med 4 procent från året innan.

Omsättningen ökade mest inom den kemiska industrin, med 15 procent, och inom el-, gas- och vattenförsörjningen, med 9 procent. Bakom ökningen låg särskilt höjningen av priset på oljeprodukter och elektricitet. Bland huvudnäringsgrenarna accelererade ökningen av omsättningen förutom inom den kemiska industrin även inom trä- och pappersindustrin, där omsättningen gick upp med nästan 6 procent i november-januari jämfört med året innan. Inom de flesta av metallindustrins undernäringsgrenar bromsades ökningen av omsättningen upp jämfört med tidigare tremånadersperioder. Inom tillverkningen av maskiner och utrustning ökade omsättningen i november-januari med något under 7 procent och inom tillverkning av elektronik och elprodukter med drygt 2 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 11/2005-1/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 25.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/01/tlv_2006_01_2006-04-25_tie_001_sv.html