Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2006

Industriföretagens omsättning ökade med 6 procent i december-februari jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industriföretagens omsättning under perioden december 2005-februari 2006 något över 6 procent högre än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 5 procent och inrikesförsäljningen med 7 procent från året innan.

I december-februari ökade omsättningen mest inom el-, gas- och vattenförsörjningen, med 18 procent, och inom den kemiska industrin, med 16 procent. Bakom ökningen låg särskilt dyrare el- och oljeprodukter. Förutom inom dessa näringsgrenar ökade omsättningen i en snabbare takt, jämfört med ökningstakten föregående tremånadersperiod, speciellt inom trä- och pappersindustrin samt inom tillverkning av maskiner och utrustning. I december-februari minskade omsättningen från året innan bara inom metallframställningen.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 12/2005-2/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/02/tlv_2006_02_2006-05-15_tie_001_sv.html