Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2006

Industrins omsättning ökade under mars-maj med 16 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning i mars-maj 2006 omkring 16 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 22 procent och inrikesförsäljningen med 11 procent.

I mars-maj ökade omsättningen mest inom tillverkning av elektronik och elprodukter, med 26 procent, och inom energi- och vattenförsörjning, med 21 procent. Också inom den kemiska industrin samt gruvdrift och utvinning av mineral var ökningen av omsättningen snabb. Till detta bidrog särskilt prisstegringarna. Försäljningen av kryssningsfartyg under denna period gjorde också att omsättningen inom hela industrin ökade. Till ökningen av trä- och pappersindustrin bidrog den låga jämförelsenivån till följd av produktionsstoppen i maj förra året. Omsättningen minskade från året innan bara inom tillverkning av metallvaror.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar
under perioden 3-5/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/05/tlv_2006_05_2006-08-15_tie_001_sv.html