Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.9.2006

Industrins omsättning ökade under april-juni med 20 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning i april-juni 2006 omkring 20 procent större jämfört med motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 27 procent och inrikesförsäljningen med 14 procent.

I april-juni ökade omsättningen mest inom trä- och pappersindustrin, dvs. med 37 procent. Till ökningen inom näringsgrenen bidrog den låga jämförelsenivån under maj-juni förra året till följd av produktionsstoppen. Också inom den kemiska industrin, energi- och vattenförsörjningen samt gruvdrift och utvinning av mineral var ökningen av omsättningen snabb. Inom dessa näringsgrenar förklaras ökningen av omsättningen delvis med att producentpriserna har stigit. Också inom tillverkning av elektronik och elprodukter var ökningen av omsättningen snabb. Försäljningen av kryssningsfartyg under denna period gjorde också att omsättningen inom hela industrin ökade. Omsättningen minskade från året innan bara inom tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar
under perioden 4-6/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/06/tlv_2006_06_2006-09-14_tie_001_sv.html