Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.9.2007

Industrins omsättning ökade under april-juni med 6,6 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under april-juni 6,6 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 6,9 procent och inrikesförsäljningen med 6,3 procent.

Under april-juni ökade omsättningen mest inom metallframställning, med 24,3 procent, och inom tillverkning av metallvaror, med 17,1 procent. Ökningen av omsättningen inom dessa näringsgrenar upprätthölls alltjämt av prisstegringen på basmetaller. Också stegringen av producentpriser bidrog till ökningen av omsättningen på 5,2 procent inom trä- och pappersindustrin, särskilt när det gäller trävaror. Av de övriga stora näringsgrenarna ökade omsättningen från året innan inom el- och elektronikindustrin med 7,8 procent och inom kemiindustrin med 1,4 procent. Omsättningen ökade under april-juni inom alla undernäringsgrenar inom industrin förutom inom energi- och vattenförsörjningen.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 4-6/2007, %

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsförfrågan. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2007, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Merja Järvinen (09) 1734 2458, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2007/06/tlv_2007_06_2007-09-14_tie_001_sv.html