Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2009

Omsättningen inom industrin minskade under mars-maj med 29 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under mars-maj 29,4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 25,7 procent och exportomsättningen med 32,2 procent från föregående år.

Omsättningen ökade under mars-maj bara inom el, gas, värme och kyla (6,3 %). Omsättningen minskade inom de flesta industrinäringsgrenar med mer än 20 procent under mars-maj jämfört motsvarande period året innan. Snabbast var minskningen inom kemiska industrin (-34,5 %) och inom den metallindustrin (33,6 %).

Årsförändring av omsättningen för vissa industrinäringsgrenar under perioden 03/2009-05/2009, % (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL2008-sidor Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Omsättningsindex för industrin finns under länken Ändringar i denna statistik.

Källa: Omsättningsindex för industrin, maj 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Soile Väisänen (09) 1734 2232, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2009/05/tlv_2009_05_2009-08-14_tie_001_sv.html