Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.11.2009

Omsättningen inom industrin minskade under juni-augusti med 26 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juni-augusti 26,3 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 23,8 procent och exportomsättningen med 28,3 procent från föregående år.

Under juni-augusti gick omsättningen ned inom alla näringsgrenar. Minst var nedgången inom livsmedelsindustrin (-2,1 %). Inom övriga industrinäringsgrenar var minskningen betydligt större. Snabbast var minskningen inom den kemiska industrin (-32,0 %) samt inom metallindustrin (-30,1 %).

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioden 06/2009-08/2009, % (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Källa: Omsättningsindex för industrin, augusti 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Soile Väisänen (09) 1734 2232, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2009/08/tlv_2009_08_2009-11-13_tie_001_sv.html