Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.2.2010

Omsättningen inom industrin minskade under augusti-oktober med 24 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning i år 2009 under augusti-oktober 23,5 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 22,6 procent och exportomsättningen med 24,1 procent från föregående år.

Under augusti-oktober gick omsättningen ned inom alla näringsgrenar. Minst var nedgången inom livsmedelsindustrin (-5,0 %). Inom övriga industrinäringsgrenar var minskningen betydligt större. Snabbast var minskningen inom den el- och elektronikindustrin (-37,6 %) samt inom metallindustrin (-27,5 %).

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioden 08/2009-10/2009, % (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för september har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkade på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna preciserades bara något och orsaken var att källmaterialen kompletterats. Närmare information om förändringarna i säsongrensningsmetoden: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html.

Källa: Omsättningsindex för industrin, oktober 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [e-publikation].
ISSN=1798-5943. lokakuu 2009. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2009/10/tlv_2009_10_2010-02-03_tie_001_sv.html