Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2010

Omsättningen inom industrin ökade under juni–augusti med något under 13 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juni–augusti 12,6 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 11,5 procent och exportomsättningen med 13,4 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 6–8/2010 och 6–8/2009, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 6–8/2010 och 6–8/2009, % (TOL 2008)

Omsättningen ökade inom nästan alla undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Tillväxten var kraftigast inom skogsindustrin (30,9 %), utvinning av mineral (28,9 %) samt vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (26,0 %). Endast inom el- och elektronikindustrin var omsättningen mindre än året innan (-3,0 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Statistikcentralen har ändrat beräkningen av industrins försäljning i Finland fr.o.m. de uppgifter som publicerades i oktober 2010. Försäljningen i Finland beräknas som skillnaden mellan hela omsättningen och exportomsättningen, medan den tidigare beräknades på basis av de uppgifter som företagen angett om försäljningen i Finland.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2010, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/08/tlv_2010_08_2010-11-15_tie_001_sv.html