Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.2.2011

Omsättningen inom industrin ökade under september–november med drygt 15 procent jämfört med året innan

Under september–november år 2010 var industrins omsättning enligt Statistikcentralen 15,2 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 14,6 procent och exportomsättningen med 15,7 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 9–11/2010 och 9–11/2009, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 9–11/2010 och 9–11/2009, % (TOL 2008)

Omsättningen ökade inom alla undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Tillväxten var kraftigast inom utvinning av mineral (31,3 %), försörjningen av el, gas, värme och kyla (24,4 %) samt inom den kemiska industrtin (23,7 %). Långsammast var ökningen inom livsmedelsindustrin (4,4 %) samt inom el- och elektronikindustrin (7,1 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2010, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2010/11/tlv_2010_11_2011-02-11_tie_001_sv.html