Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2011

Omsättningen inom industrin ökade under februari–april med 15 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning 15,0 procent större under februari–april än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 13,9 procent och exportomsättningen med 16,0 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 2/2011–4/2011 och 2/2010–4/2010, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 2/2011–4/2011 och 2/2010–4/2010, % (TOL 2008)

Omsättningen ökade inom alla undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Ökningen var kraftigast inom den kemiska industrin (31,7 %), utvinning av mineral (30,5 %) samt inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (16,4 %). Långsammast var ökningen inom försörjning av el, gas, värme och kyla (4,2 %) samt inom el- och elektronikindustrin (6,5 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2011, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2011/04/tlv_2011_04_2011-07-27_tie_001_sv.html