Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2010 11/10-01/11 02-04/2011 05-07/2011 01-07/2011 07/2011
B Utvinning av mineral 32,2 36,8 30,2 7,5 21,0 16,3
C Tillverkning 12,7 19,4 15,0 8,1 11,6 5,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 15,5 16,8 4,1 9,0 4,6 2,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 14,3 23,4 16,4 6,6 13,3 10,4
10-12 Livsmedelsindustri 4,5 8,1 8,0 7,7 7,7 2,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 12,6 23,4 10,2 11,1 10,0 6,6
16-17 Skogsindustri 19,6 18,8 11,7 -1,3 6,3 -4,1
19-22 Kemisk industri 20,3 31,7 31,6 26,7 27,6 27,1
24-30 Metallindustri 10,2 19,0 13,3 6,1 9,7 1,9
26-27 El- och elektronikindustri 0,3 9,7 6,4 -0,8 0,8 -12,8
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 12,3 18,6 13,5 4,6 9,3 1,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2011, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2011/07/tlv_2011_07_2011-10-26_tau_001_sv.html