Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2012

Omsättningen inom industrin ökade under första kvartalet år 2012 med 1,2 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom industrin 1,2 procent större under första kvartalet 2012 än under motsvarande kvartal året innan. Under den senaste perioden ökade försäljningen i Finland med 4,8 procent, medan exportomsättningen minskade med 1,4 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 1/2012–3/2012 och 1/2011–3/2011, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 1/2012–3/2012 och 1/2011–3/2011, % (TOL 2008)

Undernäringsgrenarna inom industrin var jämnt fördelade mellan dem som hade haft minskning och dem som hade haft tillväxt. Ökningen var kraftigast inom den kemiska industrin (11,0 %), livsmedelsindustrin (7,9 %) och inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (4,5 %). Omsättningen minskade mest inom el- och elektronikindustrin (-9,1), försörjning av el, gas, värme och kyla (-7,4 %) samt inom skogsindustrin (-5,5 %). Omsättningen gick också ned inom metallindustrin (-2,1 %) samt inom textil, beklädnads- och läderindustrin (-1,8 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2012, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2012/03/tlv_2012_03_2012-06-13_tie_001_sv.html