Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2011 08-10/2011 11/11-01/12 02-04/2012 01-04/2012 04/2012
B Utvinning av mineral 9,5 10,4 0,7 0,0 0,2 -11,3
C Tillverkning 6,4 6,4 3,9 0,7 1,5 1,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 8,1 -1,9 -17,0 -6,3 -7,2 -5,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,3 11,8 6,0 2,9 4,2 5,3
10-12 Livsmedelsindustri 7,7 8,8 5,4 5,3 5,9 1,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 10,9 2,8 -3,3 -4,8 -2,9 -4,0
16-17 Skogsindustri -1,4 -1,1 -8,5 -3,2 -4,0 -3,7
19-22 Kemisk industri 26,6 17,2 15,4 8,9 10,5 8,9
24-30 Metallindustri 2,6 4,6 3,9 -2,3 -1,4 1,0
26-27 El- och elektronikindustri -8,7 1,2 -0,8 -8,2 -6,9 1,9
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2,2 3,4 1,9 -1,8 -1,2 0,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2012, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2012, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2012/04/tlv_2012_04_2012-07-26_tau_001_sv.html