Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2012

Omsättningen inom industrin minskade under juli–september med något under 2 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juli–september 1,8 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 3,6 procent och exportomsättningen med 0,3 procent från föregående år.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 7/2012–9/2012 och 7/2011–9/2011, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 7/2012–9/2012 och 7/2011–9/2011, % (TOL 2008)

Omsättningen minskade inom nästan alla undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Snabbast var minskningen inom textil, beklädnads- och läderindustrin (–7,6 %), skogsindustrin (–6,8 %) och inom försörjning av el, gas, värme och kyla (–6,5 %). Den minsta minskningen hade utvinning av mineral (–0,1 %). Gynnsammast var utvecklingen inom den kemiska industrin (3,1 %) och inom livsmedelsindustrin (2,0 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Omsättningsindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 15.4.2013.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2012, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. september 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2012/09/tlv_2012_09_2012-12-13_tie_001_sv.html