Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.3.2013

Omsättningen inom industrin avtog under sista kvartalet år 2012 med drygt 3 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under sista kvartalet år 2012 3,2 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 3,3 procent och exportomsättningen med 3,1 procent från föregående år.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 10/2012-12/2012 och 10/2011-12/2011, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 10/2012-12/2012 och 10/2011-12/2011, % (TOL 2008)

Undernäringsgrenarna inom industrin fördelades jämnt mellan dem som hade haft minskning och dem som hade haft tillväxt. Ökningen var kraftigast inom försörjning av el, gas, värme och kyla (13,1 %), den kemiska industrin (3,3 %) samt inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (2,9 %). Minskningen var snabbast inom el-och elektronikindustrin (-17,4 %), metallindustrin (-7,4 %) samt textil-, beklädnads- och läderindustrin (-7,2 %).

När man ser till hela år 2012 vände omsättningen inom industriföretag nedåt i mitten av året. Under årets två första kvartal var ökningen ännu något under 2 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. På årsnivå var omsättningen 0,6 procent mindre än året innan. Exportomsättningen avtog med 0,2 procent och försäljningen i Finland med 1,0 procent jämfört med året innan.

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Omsättningsindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 15.4.2013.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2012, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2012/12/tlv_2012_12_2013-03-14_tie_001_sv.html