Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2012 05-07/2012 08-10/2012 11/12-01/13 01/2013
B Utvinning av mineral 0,1 13,0 1,6 -6,3 0,2
C Tillverkning 1,0 1,9 -0,7 -5,5 -1,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -6,0 -9,2 1,4 14,0 10,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,5 2,6 1,9 1,1 0,6
10-12 Livsmedelsindustri 5,0 3,1 3,1 2,4 9,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -4,5 -1,2 -6,2 -7,5 -3,3
16-17 Skogsindustri -3,2 -6,6 -4,1 -0,4 0,3
19-22 Kemisk industri 9,3 3,2 8,9 -0,6 4,2
24-30 Metallindustri -1,8 4,4 -3,6 -10,2 -7,4
26-27 El- och elektronikindustri -7,5 4,1 -12,2 -17,1 -12,6
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -1,3 2,2 -2,9 -7,7 -5,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/01/tlv_2013_01_2013-04-15_tau_001_sv.html