Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2014

Omsättningen inom industrin minskade under december-februari med drygt 3 procent från ett år tidigare

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under december–februari 3,2 procent mindre än under motsvarande period ett år tidigare. Försäljningen i Finland minskade med 3,9 procent och exportomsättningen med 2,7 procent från föregående år.

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)
Omsättningen minskade inom nästan alla undernäringsgrenar inom tillverkning (C) från motsvarande period ett år tidigare. Snabbast var minskningen inom el- och elektronikindustrin, -10,0 procent, inom den kemiska industrin, -6,8 procent, och inom metallindustrin, -5,2 procent. Omsättningen ökade jämfört med ett år tidigare bara inom skogsindustrin, med 2,2 procent, och inom livsmedelsindustrin, med 1,5 procent.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

När det gäller huvudgrupper inom övriga näringsgrenar inom industrin ökade omsättningen inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering, med 2,6 procent. Inom näringsgrenen utvinning av mineral minskade omsättningen med 2,8 procent och inom försörjning av el, gas, värme och kyla med 7,2 procent från ett år tidigare.

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Omsättningsindexet för industrin ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom omsättningsindexen för industrin i maj 2014. Mera information finns på sidan Ändringar i denna statistik.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2014, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (255,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2014/02/tlv_2014_02_2014-05-15_tie_001_sv.html