Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-11-13)
B Utvinning av mineral 03/2014 -11,3 -12,1 -0,8
04/2014 7,9 6,8 -1,1
05/2014 20,6 20,5 -0,1
06/2014 24,0 23,5 -0,5
07/2014 6,3 9,3 3,0
C Tillverkning 03/2014 -2,7 -3,2 -0,5
04/2014 0,3 -0,2 -0,5
05/2014 -1,7 -1,8 -0,1
06/2014 1,3 1,2 -0,1
07/2014 -2,4 -2,4 0,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 03/2014 -19,2 -19,1 0,1
04/2014 -13,5 -14,0 -0,5
05/2014 2,7 3,3 0,6
06/2014 5,0 5,0 0,0
07/2014 1,6 1,1 -0,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 03/2014 5,5 5,5 0,0
04/2014 -1,4 -1,5 -0,1
05/2014 -8,8 -8,7 0,1
06/2014 7,8 8,1 0,3
07/2014 -0,1 -0,3 -0,2
10-11 Livsmedelsindustri 03/2014 -6,9 -6,5 0,4
04/2014 6,7 6,7 0,0
05/2014 -4,9 -5,0 -0,1
06/2014 1,4 1,1 -0,3
07/2014 2,1 2,2 0,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 03/2014 0,5 0,0 -0,5
04/2014 -4,4 -4,7 -0,3
05/2014 -9,6 -9,5 0,1
06/2014 6,6 5,8 -0,8
07/2014 -12,8 -12,9 -0,1
16-17 Skogsindustri 03/2014 1,0 0,6 -0,4
04/2014 -2,3 -2,0 0,3
05/2014 -2,8 -2,3 0,5
06/2014 -0,4 -0,6 -0,2
07/2014 -3,2 -3,2 0,0
19-22 Kemisk industri 03/2014 -10,6 -10,9 -0,3
04/2014 13,5 14,1 0,6
05/2014 2,7 2,2 -0,5
06/2014 8,1 8,0 -0,1
07/2014 -5,4 -5,3 0,1
24-30 Metallindustri 03/2014 -0,7 -1,6 -0,9
04/2014 -5,0 -6,4 -1,4
05/2014 -1,3 -1,4 -0,1
06/2014 -1,1 -1,0 0,1
07/2014 -1,4 -1,5 -0,1
26-27 El- och elektronikindustri 03/2014 -10,0 -10,0 0,0
04/2014 -7,8 -11,8 -4,0
05/2014 -0,2 -0,8 -0,6
06/2014 -6,8 -6,6 0,2
07/2014 -6,8 -6,9 -0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 03/2014 -1,5 -2,0 -0,5
04/2014 -3,6 -4,3 -0,7
05/2014 -0,8 -0,9 -0,1
06/2014 0,2 0,3 0,1
07/2014 -1,2 -1,2 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2011 0,2 1,1
2012 -1,2 1,7
2013 1,3 2,0
C Tillverkning 2011 -0,4 1,2
2012 -0,2 0,9
2013 -0,2 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2011 -0,3 0,5
2012 0,2 0,4
2013 -0,7 0,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2011 -0,5 0,8
2012 0,2 1,0
2013 0,3 0,4
10-11 Livsmedelsindustri 2011 0,2 0,6
2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2011 -0,3 0,9
2012 0,1 1,1
2013 -0,5 0,6
16-17 Skogsindustri 2011 -0,1 0,2
2012 -1,6 2,8
2013 -0,1 0,6
19-22 Kemisk industri 2011 -0,5 0,6
2012 0,1 0,3
2013 0,0 0,2
24-30 Metallindustri 2011 -0,6 2,3
2012 0,3 0,3
2013 -0,2 0,4
26-27 El- och elektronikindustri 2011 -0,9 5,5
2012 0,6 2,0
2013 -0,1 0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2011 -0,5 1,7
2012 -0,2 1,3
2013 -0,1 0,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2014, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2014/08/tlv_2014_08_2014-11-13_rev_001_sv.html