Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-01-15)
B Utvinning av mineral 05/2014 20,6 19,5 -1,1
06/2014 24,0 22,6 -1,4
07/2014 6,3 11,7 5,4
08/2014 -8,8 -8,3 0,5
09/2014 -10,1 -10,2 -0,1
C Tillverkning 05/2014 -1,7 -1,8 -0,1
06/2014 1,3 1,2 -0,1
07/2014 -2,4 -2,4 0,0
08/2014 -5,5 -5,5 0,0
09/2014 3,9 3,9 0,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 05/2014 2,7 3,2 0,5
06/2014 5,0 4,7 -0,3
07/2014 1,6 0,4 -1,2
08/2014 0,3 -0,5 -0,8
09/2014 -1,3 -1,5 -0,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 05/2014 -8,8 -8,3 0,5
06/2014 7,8 8,1 0,3
07/2014 -0,1 0,0 0,1
08/2014 2,9 2,8 -0,1
09/2014 4,2 4,1 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 05/2014 -4,9 -4,9 0,0
06/2014 1,4 1,3 -0,1
07/2014 2,1 2,4 0,3
08/2014 -3,4 -3,5 -0,1
09/2014 3,7 3,5 -0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 05/2014 -9,6 -10,0 -0,4
06/2014 6,6 3,3 -3,3
07/2014 -12,8 -11,7 1,1
08/2014 -10,8 -10,4 0,4
09/2014 -7,1 -7,2 -0,1
16-17 Skogsindustri 05/2014 -2,8 -2,1 0,7
06/2014 -0,4 -0,5 -0,1
07/2014 -3,2 -3,3 -0,1
08/2014 -3,9 -3,8 0,1
09/2014 2,7 2,9 0,2
19-22 Kemisk industri 05/2014 2,7 2,0 -0,7
06/2014 8,1 7,9 -0,2
07/2014 -5,4 -5,2 0,2
08/2014 -12,1 -12,1 0,0
09/2014 1,3 1,2 -0,1
24-30 Metallindustri 05/2014 -1,3 -1,5 -0,2
06/2014 -1,1 -0,9 0,2
07/2014 -1,4 -1,5 -0,1
08/2014 -2,8 -2,7 0,1
09/2014 6,6 6,5 -0,1
26-27 El- och elektronikindustri 05/2014 -0,2 -1,1 -0,9
06/2014 -6,8 -6,7 0,1
07/2014 -6,8 -6,9 -0,1
08/2014 2,3 2,4 0,1
09/2014 2,1 2,3 0,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 05/2014 -0,8 -1,0 -0,2
06/2014 0,2 0,2 0,0
07/2014 -1,2 -1,3 -0,1
08/2014 -3,8 -3,8 0,0
09/2014 5,7 5,7 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2011 0,2 1,1
2012 -1,2 1,7
2013 1,3 2,0
C Tillverkning 2011 -0,4 1,2
2012 -0,2 0,9
2013 -0,2 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2011 -0,3 0,5
2012 0,2 0,4
2013 -0,7 0,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2011 -0,5 0,8
2012 0,2 1,0
2013 0,3 0,4
10-11 Livsmedelsindustri 2011 0,2 0,6
2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2011 -0,3 0,9
2012 0,1 1,1
2013 -0,5 0,6
16-17 Skogsindustri 2011 -0,1 0,2
2012 -1,6 2,8
2013 -0,1 0,6
19-22 Kemisk industri 2011 -0,5 0,6
2012 0,1 0,3
2013 0,0 0,2
24-30 Metallindustri 2011 -0,6 2,3
2012 0,3 0,3
2013 -0,2 0,4
26-27 El- och elektronikindustri 2011 -0,9 5,5
2012 0,6 2,0
2013 -0,1 0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2011 -0,5 1,7
2012 -0,2 1,3
2013 -0,1 0,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2014, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2014/10/tlv_2014_10_2015-01-15_rev_001_sv.html