Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2014 07-09/2014 10-12/2014 01-03/2015 03/2015
B Utvinning av mineral 15,5 -2,8 -4,0 -2,2 0,6
C Tillverkning -0,8 -1,8 -3,1 -2,8 2,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -3,6 -1,0 0,3 -2,5 1,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -0,2 2,1 -1,9 -0,1 5,3
10-11 Livsmedelsindustri 0,6 0,4 -2,0 0,4 6,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -3,3 -8,4 -6,2 0,2 8,4
16-17 Skogsindustri -1,5 -1,4 -1,0 0,1 4,2
19-22 Kemisk industri 7,8 -5,5 -10,2 -13,0 -0,7
24-30 Metallindustri -4,0 -0,2 -1,4 -0,6 2,4
26-27 El- och elektronikindustri -6,5 -0,6 -8,1 -7,5 -6,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -2,4 -0,4 -0,6 0,3 3,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2015, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2015/03/tlv_2015_03_2015-06-15_tau_001_sv.html