Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-11-15)
B Utvinning av mineral 03/2016 -5,4 -6,0 -0,6
04/2016 2,4 1,6 -0,8
05/2016 2,5 1,1 -1,4
06/2016 13,4 13,3 -0,1
07/2016 10,1 8,3 -1,8
C Tillverkning 03/2016 -4,6 -4,6 0,0
04/2016 -1,5 -1,4 0,1
05/2016 4,8 4,9 0,1
06/2016 -0,6 -0,6 0,0
07/2016 -5,1 -5,2 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 03/2016 -3,7 -3,9 -0,2
04/2016 -5,0 -5,0 0,0
05/2016 -4,3 -4,8 -0,5
06/2016 -0,9 0,1 1,0
07/2016 -4,3 -4,3 0,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 03/2016 0,8 -0,1 -0,9
04/2016 1,6 1,4 -0,2
05/2016 6,0 5,7 -0,3
06/2016 -2,6 -2,5 0,1
07/2016 -3,3 -5,8 -2,5
10-11 Livsmedelsindustri 03/2016 -2,1 -2,1 0,0
04/2016 -3,0 -3,2 -0,2
05/2016 4,9 5,0 0,1
06/2016 1,5 1,9 0,4
07/2016 -7,8 -7,9 -0,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 03/2016 -7,8 -8,7 -0,9
04/2016 6,3 6,7 0,4
05/2016 16,9 18,9 2,0
06/2016 -1,8 -1,7 0,1
07/2016 -6,6 -6,7 -0,1
16-17 Skogsindustri 03/2016 -1,3 -1,3 0,0
04/2016 2,8 3,3 0,5
05/2016 3,4 3,1 -0,3
06/2016 3,0 3,0 0,0
07/2016 -3,9 -3,9 0,0
19-22 Kemisk industri 03/2016 -12,5 -12,1 0,4
04/2016 -4,3 -3,6 0,7
05/2016 9,0 9,0 0,0
06/2016 4,4 4,4 0,0
07/2016 -11,6 -11,5 0,1
24-30 Metallindustri 03/2016 -3,9 -4,1 -0,2
04/2016 -3,9 -3,9 0,0
05/2016 2,9 3,4 0,5
06/2016 -5,0 -5,0 0,0
07/2016 -2,5 -2,6 -0,1
26-27 El- och elektronikindustri 03/2016 2,3 2,0 -0,3
04/2016 -4,3 -4,3 0,0
05/2016 2,8 2,8 0,0
06/2016 -5,0 -5,1 -0,1
07/2016 4,0 4,1 0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 03/2016 -3,0 -3,1 -0,1
04/2016 -2,2 -2,0 0,2
05/2016 1,2 1,4 0,2
06/2016 -3,1 -3,1 0,0
07/2016 -3,4 -3,5 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2013 1,3 2,0
2014 -0,2 1,2
2015 -0,1 1,1
C Tillverkning 2013 -0,2 0,3
2014 -0,3 0,4
2015 0,1 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 -0,7 0,8
2014 -0,3 0,7
2015 -0,1 0,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2013 0,3 0,4
2014 0,4 1,2
2015 -0,2 0,7
10-11 Livsmedelsindustri 2013 -0,3 0,4
2014 -0,3 0,4
2015 -0,6 0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2013 -0,5 0,6
2014 -0,1 0,9
2015 0,7 1,2
16-17 Skogsindustri 2013 -0,1 0,6
2014 -0,2 0,3
2015 0,0 0,1
19-22 Kemisk industri 2013 0,0 0,2
2014 -0,1 0,3
2015 0,0 0,1
24-30 Metallindustri 2013 -0,2 0,4
2014 -0,6 0,7
2015 0,3 0,6
26-27 El- och elektronikindustri 2013 -0,1 0,1
2014 -0,3 0,8
2015 1,1 1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2013 -0,1 0,3
2014 -0,4 0,5
2015 0,2 0,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2016, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2016/08/tlv_2016_08_2016-11-15_rev_001_sv.html