Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/15-01/16 02-04/2016 05-07/2016 08-10/2016 01-10/2016 10/2016
B Utvinning av mineral -3,9 0,0 7,3 10,0 4,7 7,5
C Tillverkning -1,7 -1,7 -0,4 4,0 0,1 0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -1,1 -2,8 -3,1 -3,5 -1,3 -2,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -2,0 0,8 -0,7 4,3 0,9 2,1
10-11 Livsmedelsindustri -0,7 -1,1 -0,8 -1,3 -1,5 -7,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 7,8 -0,2 0,7 2,3 1,0 0,5
16-17 Skogsindustri 2,9 4,0 0,9 6,5 3,3 3,4
19-22 Kemisk industri -9,5 -7,4 0,4 4,3 -1,4 7,0
24-30 Metallindustri -1,6 -3,3 -1,7 4,3 -1,0 -1,3
26-27 El- och elektronikindustri -3,1 -3,3 0,1 3,1 -1,5 -2,4
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 0,2 -1,0 -1,8 5,3 0,3 0,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2016, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2016/10/tlv_2016_10_2017-01-13_tau_001_sv.html