Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-03-13)
B Utvinning av mineral 08/2019 15,5 12,2 -3,3
09/2019 13,3 16,7 3,4
10/2019 14,3 7,4 -6,9
11/2019 11,6 6,5 -5,1
12/2019 -13,8 -11,8 2,0
C Tillverkning 08/2019 3,0 1,6 -1,4
09/2019 2,3 3,3 1,0
10/2019 -3,0 -3,1 -0,1
11/2019 0,7 0,0 -0,7
12/2019 8,0 7,0 -1,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 08/2019 -5,2 -5,8 -0,6
09/2019 0,2 -2,0 -2,2
10/2019 8,1 5,9 -2,2
11/2019 3,2 2,1 -1,1
12/2019 -8,7 -8,3 0,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 08/2019 2,8 1,8 -1,0
09/2019 2,1 3,3 1,2
10/2019 -0,1 -2,4 -2,3
11/2019 -3,1 -5,4 -2,3
12/2019 3,1 3,5 0,4
10-11 Livsmedelsindustri 08/2019 2,2 2,4 0,2
09/2019 1,1 2,5 1,4
10/2019 2,0 2,8 0,8
11/2019 4,0 4,0 0,0
12/2019 0,7 1,1 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 08/2019 7,2 7,0 -0,2
09/2019 3,0 3,0 0,0
10/2019 1,2 1,4 0,2
11/2019 -2,7 -3,4 -0,7
12/2019 -3,5 -2,4 1,1
16-17 Skogsindustri 08/2019 -2,9 -4,0 -1,1
09/2019 -6,8 -6,6 0,2
10/2019 -10,2 -10,8 -0,6
11/2019 -9,2 -10,2 -1,0
12/2019 -12,1 -12,8 -0,7
19-22 Kemisk industri 08/2019 -7,6 -7,4 0,2
09/2019 4,3 5,0 0,7
10/2019 -4,4 -7,0 -2,6
11/2019 -3,1 -3,2 -0,1
12/2019 3,8 2,9 -0,9
24-30 Metallindustri 08/2019 10,6 7,9 -2,7
09/2019 6,2 7,5 1,3
10/2019 -0,6 0,7 1,3
11/2019 6,1 5,3 -0,8
12/2019 22,2 20,6 -1,6
26-27 El- och elektronikindustri 08/2019 27,4 26,2 -1,2
09/2019 17,7 17,5 -0,2
10/2019 0,9 0,8 -0,1
11/2019 25,5 26,2 0,7
12/2019 45,4 44,1 -1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 08/2019 6,6 4,6 -2,0
09/2019 3,3 4,3 1,0
10/2019 -3,0 -2,8 0,2
11/2019 2,2 1,5 -0,7
12/2019 11,6 10,3 -1,3
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 08/2019 1,9 0,6 -1,3
09/2019 3,9 4,5 0,6
10/2019 -2,4 -2,7 -0,3
11/2019 0,4 -0,4 -0,8
12/2019 6,7 5,9 -0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2016 -0,1 0,8
2017 -0,1 0,6
2018 -0,5 0,5
C Tillverkning 2016 0,1 0,3
2017 -0,1 0,4
2018 -0,2 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 -0,3 0,9
2017 -0,2 0,4
2018 0,0 0,3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2016 -0,5 0,6
2017 -0,8 0,9
2018 -0,2 0,4
10-11 Livsmedelsindustri 2016 -0,1 0,2
2017 0,0 0,2
2018 -0,2 0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2016 -1,8 2,1
2017 -0,3 0,9
2018 -0,2 0,2
16-17 Skogsindustri 2016 0,5 0,5
2017 0,0 0,2
2018 0,4 0,6
19-22 Kemisk industri 2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,2
2018 -0,2 0,2
24-30 Metallindustri 2016 0,1 0,4
2017 -0,2 0,8
2018 -0,4 0,5
26-27 El- och elektronikindustri 2016 -0,2 0,3
2017 0,4 2,3
2018 -1,3 1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,6
2018 -0,2 0,4
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförandringar i den ursprungliga indexserien.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/01/tlv_2020_01_2020-03-13_rev_001_sv.html