Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2022-02-15)
B Utvinning av mineral 07/2021 11,4 10,2 -1,2
08/2021 3,3 4,8 1,5
09/2021 15,7 17,4 1,7
10/2021 -2,0 -4,9 -2,9
11/2021 22,4 23,7 1,3
C Tillverkning 07/2021 15,1 13,9 -1,2
08/2021 17,4 18,6 1,2
09/2021 16,3 17,2 0,9
10/2021 16,6 17,3 0,7
11/2021 17,5 18,1 0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 07/2021 44,5 44,4 -0,1
08/2021 25,2 26,2 1,0
09/2021 46,1 45,2 -0,9
10/2021 26,1 26,1 0,0
11/2021 54,1 56,5 2,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 07/2021 18,8 15,9 -2,9
08/2021 16,6 22,7 6,1
09/2021 14,2 13,8 -0,4
10/2021 16,2 15,2 -1,0
11/2021 18,1 20,1 2,0
10-11 Livsmedelsindustri 07/2021 5,2 4,2 -1,0
08/2021 2,9 2,3 -0,6
09/2021 2,8 2,5 -0,3
10/2021 3,8 3,2 -0,6
11/2021 5,9 6,5 0,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 07/2021 10,9 9,5 -1,4
08/2021 -1,8 -1,8 0,0
09/2021 -4,0 -4,3 -0,3
10/2021 5,7 2,9 -2,8
11/2021 8,9 10,2 1,3
16-17 Skogsindustri 07/2021 28,7 28,7 0,0
08/2021 27,0 29,0 2,0
09/2021 26,5 26,6 0,1
10/2021 23,1 23,3 0,2
11/2021 26,5 27,0 0,5
19-22 Kemisk industri 07/2021 20,1 20,4 0,3
08/2021 27,9 27,8 -0,1
09/2021 34,7 34,8 0,1
10/2021 38,3 37,7 -0,6
11/2021 42,8 40,7 -2,1
24-30 Metallindustri 07/2021 11,2 8,6 -2,6
08/2021 16,6 18,5 1,9
09/2021 11,0 12,4 1,4
10/2021 9,5 11,0 1,5
11/2021 10,6 11,8 1,2
26-27 El- och elektronikindustri 07/2021 -8,6 -6,1 2,5
08/2021 15,9 20,0 4,1
09/2021 -4,5 -1,9 2,6
10/2021 -5,4 -2,8 2,6
11/2021 -13,9 -12,0 1,9
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 07/2021 14,4 12,6 -1,8
08/2021 17,4 18,4 1,0
09/2021 15,5 16,1 0,6
10/2021 13,0 13,7 0,7
11/2021 14,4 14,7 0,3
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 07/2021 16,5 15,6 -0,9
08/2021 17,8 19,1 1,3
09/2021 19,4 20,1 0,7
10/2021 17,0 17,6 0,6
11/2021 20,6 21,4 0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2018 -0,9 1,8
2019 -4,7 5,6
2020 0,2 1,7
C Tillverkning 2018 -0,2 0,6
2019 -0,2 0,5
2020 0,2 0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2018 0,2 0,3
2019 -1,5 1,7
2020 -0,3 1,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2018 -0,4 1,3
2019 -0,9 1,6
2020 0,6 1,4
10-11 Livsmedelsindustri 2018 -0,3 0,9
2019 0,5 0,8
2020 -0,1 0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2018 -0,2 0,3
2019 1,4 1,5
2020 1,5 1,6
16-17 Skogsindustri 2018 0,5 0,6
2019 -0,4 0,5
2020 0,9 1,1
19-22 Kemisk industri 2018 -0,2 0,2
2019 -0,3 0,6
2020 -0,7 0,8
24-30 Metallindustri 2018 -0,2 1,3
2019 -0,2 1,1
2020 0,3 1,0
26-27 El- och elektronikindustri 2018 -1,3 1,7
2019 -0,3 0,7
2020 2,4 2,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2018 -0,1 0,4
2019 -0,3 0,7
2020 0,3 0,9
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/12/tlv_2021_12_2022-02-15_rev_001_sv.html